16 март 2018 г.СЕМИНАР ПО ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ
ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДИЯ НА САЩ       От 13-ти до 15-ти март 2018 г. в Метеорологичният център на ВВС от състава на Базата за командване, управление и наблюдение бе проведен семинар с представители на метеорологично звено от Националната гвардия на САЩ по програмата за двустранно сътрудничество между министерствата на отбраната на Република България и САЩ. Семинарът бе на тема „Оперативни способности за военно метеорологично осигуряване”. Участие в семинара взеха офицери от личния състав на Метеорологичния център и регионалните метеорологични служби в подразделенията на ВВС.        Capt. Jeffrey Clarke и MSgt Jonathan Wickes от САЩ изнесоха брифинги и кратки практически демонстрации относно начина на работа в авиационните метеорологични структури. Разяснени бяха възможностите на WEB-базирана платформа за изготвяне на метеорологична прогноза за произволен район от земното кълбо, както и по предварително зададен маршрут.


        При закриването на семинара командирът на Базата за командване, управление и наблюдение, полковник Васил Лазаров, връчи сертификати на участниците (Certificate of Appreciation). Той благодари за изнесените брифинги и споделения опит и отправи покана за продължаване на съвместните мероприятия и взаимодействието между метеорологичните структури на Военновъздушните сили на Република България и на САЩ.