01.03.2018 г.МЕТОДИЧЕСКИ СБОР ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ                        Военновъздушните сили на Република България са в
                        състояние и изпълняват поставените им задачи при високо ниво на                         безопасност на полетите.


        Днес, 01.03.2018 г. под ръководството на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков в Центъра за специална подготовка на летателния състав – Боровец започна методически сбор по безопасност на полетите. В сбора участват командирите на авиобази и командно-инструкторски състав от авиационните формирования. Началникът на инспекция „Безопасност на полетите“ в Командване на ВВС полковник Кондев представи анализ на безопасността на полетите през 2017 година, а командирът на ВВС даде методически указания относно осигуряване на безопасността на полетите през 2018 година. Обсъдени бяха и актуални въпроси по безопасността на полетите и рисковете на летателния труд.


        През утрешния ден специално внимание ще бъде отделено на психологическите аспекти при подготовката и провеждането на полетите и ролята на емоционалното състояние на летателния състав при провеждане на неритмична летателна дейност в условията на ресурсна неосигуреност.