7 февруари 2018 г.

Българо-американски работен семинар в бКУН        На 06 и 07. 02. 2018 г. в База за командване, управление и наблюдение се проведе работен семинар с инструктори от Американските ВВС в Европа (USAFE) на тема „Организация и функциониране на Щаб на военновъздушен компонент (JFACC)“.
        В семинара взеха участие офицери и сержанти от структурите за командване и управление, военно ръководство на въздушното движение, наблюдение и опознаване, и информационно осигуряване.


        Бяха изнесени презентации по планиране, организиране и контрол използването на въздушното пространство при провеждане на съвместни въздушни операции, както и цялостната организация на Щаб на военновъздушен компонент.
        Инструкторите споделиха своя ценен опит, свързан с осигуряването на контрола над въздухоплаването във въздушното пространство и усъвършенстване на оперативните способности в съответствие със стандартите, изискванията и практиките на САЩ и Алианса.
        Командирът на базата полковник Васил Лазаров благодари на инструкторите от САЩ за визитата и им връчи сертификати за участие в семинара.