1 юли
НОВА НОРМАТИВНА БАЗА,
РЕГЛАМЕНТИРАЩА ЛЕТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВВС

    На 4 и 5 юли в авиобаза Граф Игнатиево под ръководството на началника на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов ще се проведе летателно-методически сбор с участието на ръководен летателен състав от Щаба и авиационните формирования на ВВС.

    Целта на сбора е формиране на единно разбиране по прилагане на новите документи, регламентиращи летателната дейност с военни въздухоплавателни средства.

    Новата нормативна база се основава на изцяло нова философия. При разработването й са използвани нови стандарти и подходи, които са в съответствие с най-добрите практики в страните-членки на НАТО.

    Изготвените директиви и ръководства касаят процесите по планиране, организиране, провеждане, управление, осигуряване, отчет и контрол на летателната дейност. При разработването им участваха експерти от Щаба на ВВС и подчинените авиационни формирования.

    Досега действащата нормативна база е от 70-години на миналия век. В началото на 2010 година ръководството на Военновъздушните сили изведе като приоритетна задача процеса по разработване на новите нормативни документи.

    Настоящия летателно-методически сбор е заключителния етап от процеса по изучаването и прилагането им в авиационните формирования.

    Преди откриването на сбора на 4 юли пред целия личен състав на авиобаза Граф Игнатиево генерал-майор Попов ще връчи нагръдните знаци за присвоена степен за класна специалност „Военен пилот – първи клас” на самолет МиГ-21 на летците-изтребители майор Георги Белев, капитан Атанас Сираков и капитан Валентин Терзиев.