06 юли 2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЩАТНИ ПРОМЕНИ
ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНА УЧЕБНА БАЗА „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
        Днес, 06.07.2017 год. се проведе тържествена церемония по повод преминаването на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” по ново длъжностно разписание. Официални гости на мероприятието бяха командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, началникът на отдел „Операции” в Командването на ВВС полковник Красимир Кръстев и подполковник Светослав Василев от сектор „Бойна готовност и бойно дежурство”.
        Полковник Кръстев прочете заповед на министъра на отбраната, с която от 01.07.2017 год. авиогрупата преминава по ново длъжностно разписание и се трансформира във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” на пряко подчинение на Командира на ВВС.        Командирът на ВВС генерал майор Цанко Стойков приветства личния състав на авиобазата с постигнатите високи резултати при изпълнението на поставените задачи – „През изминалите години вие постигнахте значителен ръст в подготовката на летателния и инструкторски състав, подобрена бе нормативната база, успешно се справихте с програмата за интензивна летателна подготовка и вече предавате своя опит на по-младите пилоти”. Той начерта перспективите за развитие на формированието като Военновъздушна учебна база. Задачите, които базата ще продължи да изпълнява са свързани с повишаване на летателната подготовка на командно-инструкторския състав, подготовка на млад летателен състав от авиационните формирования на ВВС, продължаване на обучението на летци по програмата за интензивна летателна подготовка, летателно обучение на курсантите-летци от Факултет „Авиационен”, обучение и професионална квалификация на сержанти и войници за нуждите на ВВС.

Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” е създадена през 2001 год. като структура за военна подготовка и квалификация на кадри за нуждите на ВВС. Тя заедно с Факултет „Авиационен” се явяват наследници на дългогодишните традиции на военновъздушните училища и школи, които са функционирали на Летище Долна Митрополия. През 2006 год. към нея преминава и съставът на под. 24870 Каменец. В резултат на проведените реорганизации през 2012 год. бе включена в състава на 3-та авиационна база Граф Игнатиево с името Учебна авиационна група „Георги Бенковски” и функционира като център за летателно обучение на млади пилоти и професионална подготовка на кадри за нуждите на ВВС.