28 февруари 2017 г.

ОПЕРАТИВЕН СБОР НА КОМАНДИРА НА ВВС
        „Задачи, система за командване, управление и взаимодействие на ВВС при организиране и провеждане на поддръжката” – това е темата на Оперативен сбор на командира на Военновъздушните сили, който започна днес.

        Целта на сбора е да дефинира задачите и отговорностите на българските Военновъздушни сили в контекста на националните ангажименти и произтичащите от тях задачи и отговорности на Въоръжените сили за приоритетно изграждане и развитие на способности за участие в съюзни мисии и операции за осигуряване на трайна среда за сигурност в региона, включително и за оказване на поддръжка от страната домакин.


        Ще бъдат обсъдени проблемни въпроси, свързани с организирането и провеждането на поддръжка като страна домакин, пречупени през призмата на Военновъздушните сили и техните възможности. Важна част от дискусията ще бъде как да се използва и развие достигнатото ниво на способности за оказване на ефективна поддръжка като страна домакин чрез ефикасно разходване на наличните ограничени ресурси.