10 февруари 2017 г.

МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА НА ПОСЕЩЕНИЕ
В БАЗАТА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
        Днес министърът на отбраната на Република България Стефан Янев и и.д. началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов посетиха Базата за командване, управление и наблюдение от състава на Военновъздушните сили. Целта на визитата бе запознаване с мисията, структурата и задачите на формированието.

        В доклада на командира полк. Васил Лазаров, основно внимание беше обърнато на отговорностите, които поемат военнослужещите при изпълнение на поставените задачи, свързани с осигуряване на въздушния суверенитет на страната, контрол на въздухоплаването, командване и управление, координация с ведомства и специализирани структури при управление на въздушното движение, радиолокационно наблюдение, комуникационна и навигационна поддръжка на системата за командване и управление и метеорологично осигуряване на ВВС.


        Министър Янев се подписа в почетната книга на базата, изказа благодарност на личния състав за високия професионализъм и силната мотивираност, и изрази увереност, че военнослужещите и цивилните служители успешно ще се справят с непрекъснато увеличаващите се сложни и отговорни задачи.