25 януари 2017 г.

А Н А Л И З
НА ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА
ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 ГОДИНА
        2016-та – динамична година, изпълнена с многобройни предизвикателства и постигнати отлични резултати във всички направления от дейността на ВВС.
        Основният акцент – индивидуалната и колективна подготовка на личния състав от Военновъздушните сили.


        „Личният състав от ВВС доказа решимостта си да пази въздушното пространство на Република България, да участва успешно във всички учения – национални и международни, да повишава непрекъснато бойните способности, да участва активно при задачи в помощ на населението, и то в условия на крайно ограничени ресурси“ – така започна експозето си командирът на Военновъздушните сили, генерал-майор Цанко Стойков по време на провеждането на анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината през учебната 2016 година.        Гости на събитието бяха и.д. началник на отбраната вицеадмирал Емил Евтимов, командващият на Съвместното командване на силите, генерал-лейтенант Любчо Тодоров и директорът на дирекция „Стратегическо планиране, бригаден генерал Калин Кузманов.“
        В анализа беше отбелязано, че в особено сложната обстановка, Kомандването на ВВС и командирите по места търсеха все по-ефикасни и ефективни решения за изпълнение на поставените ни от висшето военно и политическо ръководство задачи, осигуряване на необходимите способности и недопускане на прекъсване на бойното дежурство, с особен акцент на запазване на придобитите способности, поддържане на подготовката и наличната техника в изправност.
        И още – през 2017 година ни очакват много и разнообразни предизвикателства.
       1. Поддържане на войските на ВВС в състояние, гарантиращо ефективно изпълнение на мисиите и задачите.
       2. Запазване на подготвения и квалифициран състав в Командването на ВВС и войсковите формирования на ВВС.
       3. Интензивна летателна подготовка на млад летателен състав, за придобиване на способности и достигане на изискванията за приучване на нов тип основен боен самолет.
       4. Предприемане на мерки за повишаване нивото на безопасност на полетите.
       5. Реализация на инвестиционни проекти за модернизация на ВВС.
       6. Ефективно и ефикасно използване на разполагаемите ресурси за осигуряване изпълнението на основните задачи на ВВС.
       7. Продължаване ефективното участие в планираните за 2017 г. международни учения, тренировки и подготовки.
        За проявен професионализъм, усърдие, трудолюбие и постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения през учебната 2016 година бяха наградени военнослужещи и цивилни служители от Командването и подчинените формирования.