17 януари 2016 г.

ЗАПОЧНАХА ГОДИШНИТЕ АНАЛИЗИ
ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА НА ВВС

КОМАНДИРЪТ НА ВВС, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЦАНКО СТОЙКОВ,
ПРИСЪСТВА НА АНАЛИЗА В УЧЕБНА АВИАЦИОННА ГРУПА
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
        Днес, 17.01.2017 год. в присъствието на командира на Военновъздушните сили генерал–майор Цанко Стойков се проведе Анализ за дейността на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” през изминалата 2016 год.

        „Измина една ползотворна, изключително натоварена и динамична учебна година, в която трудности и предизвикателства нe липсваха” – подчерта в експозето си подполковник Ангел Николов – ВРИД Командир на Учебна авиационна група „Георги Бенковски”. „Вложените безрезервни усили от личния състав при изпълнението на поставените задачи, създадената добра организация, търсенето на рационални и гъвкави решения от командването на формированието, в съчетание с оказаната помощ от командването на Военновъздушните сили и 3 авиационна база, способстваха за постигане на високи резултати. Равносметката на извършеното през изминалата година доказва способностите на личния състав да се справя с отговорни и сложни задачи.”

        В анализът бяха отчетени изпълнението на стотици летателни смени, налетени хиляди летателни часове и обучени десетки пилоти от ВВС и курсанти от НВУ „Васил Левски”.

        Положителна оценка за резултатите от подготовката на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” даде командирът на Военновъздушните сили генерал–майор Цанко Стойков. В своето изказване той изказа задоволство от представените в анализа резултати. „Смятам, че личният състав и командването на учебната авиационна група са положили достатъчно усилия през 2016 година, за да се постигне изпълнение на планираните задачи. Това означава, че е налице едно добро и отговорно отношение към целия процес по подготовката на курсанти, летателен състав и обучението на военнослужещи за нуждите на ВВС, за което аз съм ви благодарен и смятам, че ще продължите по същия организиран и ефективен начин да изпълнявате задълженията си и през настоящата година.“