10 януари 2017 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ –
ДЕНОНОЩНА ДЕЙНОСТ В ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
        Модулно формирование за борба с бедствия и аварии от в.ф. 28770 – Балчик и Зенитния полигон на ВВС – Шабла продължават работата си по оказване помощ на населението и в светлата и в тъмната част на деня.


        На 09 януари беше изтеглен ТИР от пристанището в Балчик до квартала на града, поради невъзможност да изкачи наклона на пътя. Водач на АТС беше старшина Христо Панайотов, старши на машината капитан Петър Василев и третият човек в машината – редник Банко Банчев.


        В същото време роторния снегорин с водач сержант Николай Стойков и помощник ефрейтор Димо Димов пробиваше пътя между селата Сенокос и Дропла.


        До късно през нощта срещу 10 януари модулното формирование за борба с бедствия и аварии от Зенитния полигон на ВВС – Шабла с роторен снегорин с водач ефрейтор Добромир Манолов Данаилов и старши офицерски кандидат Венцислав Илиев Георгиев пробива път от с. Бежаново, с. Спасово и с. Рогозина. Почистени са 14 км. Машината е изминала 84 км.        Днес действията по разчитване на общинската пътна мрежа в област Добрич продължават.

        Днес, 10 януари продължава работата на роторния снегорин с водач редник Димитър Димов Казанлийски и старши и старши – старши сержант Евгени Ванев Стоицев по направление с. Спасово – с. Сърнено – с. Великово.


        Продължава работа и на воините от Балчик, които работят по разчистването на пътя към селата Царичино – Кремена – Дропла и гр. Генерал Тошево.