10 януари 2017 г.

КОМАНДИРЪТ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЦАНКО СТОЙКОВ
ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2017 ГОДИНА
В АВИОБАЗА ГРАФ ИГНАТИЕВО        Новата учебна 2017 г. бе открита тържествено във всички военни формирования на Военновъздушните сили. В авиобаза Граф Игнатиево откриването стана в присъствието на командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков.


        В своето обръщение към личния състав на авиобазата генерал-майор Стойков изказа признателността и личната си удовлетвореност от умението и стоицизма на командването и личния състав от базата да „маневрира в сложна обстановка без ясна видимост на хоризонта“ и подчерта, че командването на ВВС ще води активна и настойчива политика за решаването на наболелите от десетилетия проблеми, които възпрепятстват достигането на съвременно равнище на развите на Военновъздушните ни сили. „Хора и техника, и ресурси стоят от двете страни на везната, която драстично и продължително бе разбалансирана. Наша обща цел е да хармонизираме перманентното натоварване и отговорност на личния състав с адекватно на нуждите ни осигуряване, нальот и авиацонна техника. Това е инвестиция в националната ни сигурност и въздушен суверенитет на фона на растящите глобални и регионални заплахи“, бе категоричната позиция на генерал-майор Стойков.