30 ноември 2016 г.

ЛЕКЦИЯ НА КОМАНДИРA НА ВВС
ПРЕД АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ
        Генерал-майор Цанко Стойков: “Формулата за успешното функциониране на Военновъздушните сили, в съответствие с новите реалности, по същество е прилагането на практики, свързани с повишаването на ефективността и ефикасността на използването на материалните ресурси, внедряването на иновативни подходи при провеждане на подготовката на личния състав и модернизацията на техниката.

        НАТО и ЕС изискват ново концептуално виждане за изграждането, подготовката и използването на ВВС. Нашата цел е да изградим такива ВВС, които ще са способни да изпълняват задачи по назначените мисии на въоръжените сили с модерно техническо оборудване, осигурявани от интегрирана логистична система, работещи в мрежова среда и оперативно съвместими със съюзниците.

        Предизвикателствата пред нас са в настоящето, но справянето с тях ще начертае бъдещето и ще осигури съхранението и развитието на Българската военна авиация и ВВС като цяло.”

ВИДЕО