16 септември 2016 г.

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЦАНКО СТОЙКОВ
        Уважаеми генерали, офицери, сержанти, войници и цивилни служители от състава на българските Военновъздушни сили,

        За мен е чест и висока отговорност да поема ръководството на Военновъздушните сили през 2016г, когато се навършват 110 години от създаването на Въздухоплавателното отделение, предшественик на създадената през 1912 г. Въздухоплавателна дружина.
Вече имаме приета Програма за развитие на отбранителните способности и се взе решение за придобиването на нов боен самолет. Истинско предизвикателство е да поемеш такава мисия във време, в което се пресичат и традицията и надеждата за обновяване и модернизация на военновъздушните ни сили.
        Семейството на ВВС има собствена душа, защото сме обединени от общи ценности, идеали и мечти. Устремът ни към небето изисква общи усилия и труд, които трябва да надделеят над индивидуалните амбиции и егоистични цели. Ние, хората от бойната авиация, си даваме ясна сметка, че всеки един успешен полет е резултат на колективен труд, често и на лишения. Да си част от бойната ни авиация означава – изключителна смелост, здрав дух, взимане на бързи решения. Във въздуха няма различия, има отлична координация и висок професионализъм.
        Във времена на динамични и тревожни промени от изключителна важност са моралът и устойчивостта на воинските колективи. Само така можем да отговорим на новите предизвикателства в глобалния свят. Днес ние пазим не просто територия, не просто родно небе, а начин на живот в общности от Европа до Северна Америка. Ценности гарантирани от демокрацията и върховенството на закона.
        Вярвам във Вашата отдаденост към тази високо отговорна мисия. Не се съмнявам, че ще изпълним тази обща задача всички заедно, така, както подобава на истински патриоти и хора на честта.
        Мой основен приоритет ще е изграждането и развитието на ВВС, което ще постигнем заедно с командирите на бази и с целия личен състав. На първо място трябва да съхраним хората и да привлечем нови, за да осигурим приемственост. Спомняйки си с голяма благодарност за моите учители в авиацията, аз съм убеден, че трябва да гарантираме изграждането на млади хора, които идват след нас. Да им вдъхнем кураж, за да постигнат мечтите си, защото българското общество винаги ще има нужда и ще обича своите доблестни защитници.
        Дълго отлаганото модернизиране на изтребителната авиация и придобиването на нови способности ще доведе до пълното ни интегриране с бойната авиация на съюзниците. От нас се очаква да направим мъдър и рационален избор. Нямаме право да изгубим този исторически шанс за бъдещето на бойната авиация, процес, в който разчитаме на законодателната и изпълнителната власт, както и политическото ръководство на Министерството на отбраната.
        Предпоставките, създадени за финализиране на основния проект за придобиване на нов тип боен самолет, вече са факт, но не по-малко решаващи са високата мотивация и воински морал, в които аз безусловно вярвам.
        За мен е важно ВВС и въоръжените сили да не се превърнат в арена на политически битки, защото това се отразява пагубно на личния състав. Ние, военнослужещите, сме призвани да защитаваме националните интереси, демокрацията, демократичните ценности.
        Ще завърша с думите на един мъдър духовен водач, който казва: Искам да бъда пазител на огъня, не на пепелта.