15 септември 2016 г.

ДОБРЕ ДОШЪЛ И УСПЕШЕН ПОЛЕТ, КОМАНДИРЕ!

        Днес, 15 септември 2016 г., в присъствието на началника на отбраната – генерал Константин Попов, командващия на Съвместното командване на силите – генерал-лейтенант Любчо Тодоров и комисията, назначена със заповед на министъра на отбраната, новият командир на Военновъздушните сили, генерал-майор Цанко Стойков, официално встъпи в длъжност.


        В приветствието си към новия командир генерал Попов отбеляза, че 15 септември е ден, който символизира новото начало. „Водете ВВС към добри дни и нека те да се случат по време на Вашето командване, господин генерал-майор“ – подчерта четиризвездния генерал.


        Изграждане и развитие на ВВС, довеждане докрай на работата по проекта за нов изтребител, поддържане на техниката, работа в екип, съхраняване на кадрите и привличане на нови, сплотяване на войсковите колективи – това са приоритетните и основни задачи, които постави пред себе си, пред командирите на военни формирования и личния състав от Командването на ВВС новият командир.

        Сили, воля и успех, господин генерал-майор!