28 юни 2016 година

СПАРТАНИ ОТ ТРИ ДЪРЖАВИ ТРЕНИРАТ В БЪЛГАРИЯ
От утре, 29 юни започва многонационалната летателна тренировка на военно-транспортна авиация “Balkan Spartan 16”. Тя ще продължи до 8 юли и ще бъде домакинствана от авиобаза Враждебна. В тренировката участват военно-транспортни самолети С-27J Spartan и екипажи на Военновъздушните сили на Република България, Република Италия и Румъния.

Пребазирането на гостите и планирането на тренировъчните полети приключва на 3 юли. Самите тренировъчни полети стартират на 4 юли. Задачите, които ще се изпълняват по време на “Balkan Spartan 16” са: полети по маршрут на малка и пределно малка височина, тренировъчни заходи за десантиране на товари, тактически заходи за кацане, кацане и излитане от грунтова полоса, десантиране на парашутисти.

Летище София-Враждебна е определено като основно летище за излитане и кацане. Тренировъчните тактически заходи и кацания и десантирането на товари ще се изпълняват на летище Чешнигирово, а парашутните скокове – на летищата Пловдив и Чешнигирово. Парашутните скокове ще се изпълняват от парашутисти на авиобаза Крумово и на Сухопътни войски.

В щаба на учението “Balkan Spartan 16” освен ВВС на България, Италия и Румъния ще се включат още представители на ВВС на Словакия и на Европейската агенция по отбрана. Официални наблюдатели на учението ще бъдат представители на ВВС на Литва, Австралия и на Бреговата охрана на САЩ. Те ще преценят дали да се включат в бъдещи тренировки на военно-транспортната авиация, домакинствани от ВВС на България.

За трета поредна година Военновъздушните сили на България домакинстват различни многонационални тренировки на военно-транспортната авиация. Това, освен че ни утвърждава като доверен и търсен партньор, има изключителен ефект за нас по отношение на:

                – постигане на висока оперативна съвместимост на българските ВВС за участие в                 многонационални операции със страни-съюзници;

                – повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния                 състав от ВВС за изпълнение на транспортни задачи;

                – повишаване на теоретичната и практическа подготовка на инженерно-техническия състав                 (ИТС) за обслужване на самолет С-27J;

                – повишаване на практическа подготовка за ръководство, насочване и управление на
                ниско-летящи, малоскоростни цели.