15 юни 2016 г.

БАРОКАМЕРАТА ВЪВ ВМА ВЕЧЕ ТРЕНИРА НАШИТЕ ПИЛОТИ

Единствената в България хипобарна камера, която се намира във Военномедицинска академия, възобнови работата си преди малко повече от месец. Докато в миналото функцията й бе да изпитва пилотите за определяне на тяхната летателна годност, от м.април тази година със заповед на командира на ВВС генерал-майор Радев тя вече се използва за тренировка на летателен състав. Практическото обучение на летците към промяната на барометричното налягане и хипоксия е съобразено с изискванията по Натовския документ СТАНАГ „Авиомедицинска подготовка на летателен състав”. В тази връзка са определени и обучени инструктори от ВВС, които влизат в камерата заедно с обучаемите и провеждат тренировката.

От началото на месец май до днес, 15юни, в хипобарната камера са проведени 30 тренировки на наши пилоти, разпределени по групи от по трима човека. След теоретичната част на обучението те преминават към практическата, която е с продължителност 40 минути. Започва със задължителен тест за готовност. При него барокамерата симулира кратко издигане на височина 2 500 метра и последващо снижаване. Следва 30-минутно кислородно насищане с маска. И накрая – близо 10-минутна симулация на полет на височина 7 600 метра за пилотите от изтребителната и ударна авиация и 3 800 метра за пилотите от хеликоптерната и транспортна авиация.

Целта на тренинга е летците ни да придобият опит за усещанията при промяна на барометричното налягане и приближаваща хипоксия, за да реагират адекватно в реален полет.

Наблюдаващ тренировката е д-р Камен Ненов – лекар в отделението по „Авиационна медицина и човешки фактор” във Военно-медицинска академия. Той, заедно със своя екип, следи физическите показатели на пилотите, като едни от най-важните са пулсът и сатурацията (наличие на кислород в кръвта). Екипът внимава летците ни да не изпадат в хипоксия, като ги упътва кога трябва да поемат кислород от маските.

Всички пилоти от Военновъздушните сили трябва да преминават такова обучение веднъж на 5 години. Поради неработещата от години хипобарна камера се налага тази година такава тренировка да преминат всички летци.