04 април 2016 г.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ
        Уважаеми колеги, приятели, съмишленици, хора!

        Подполковник Любомир Тенчев е военнослужещ от Военновъздушните сили, специалист от радиотехнически войски.

        Съпругата му – Антоанета Иванова Тенчева, се нуждае от спешна животоспасяваща операция, за която са необходими 50 000 евро.

        За да има желания ефект операцията, тя трябва да бъде извършена не по-късно от месец и половина. Ето защо сумата трябва да се събере възможно най-бързо – в рамките на 3 седмици.

        ПОМОГНЕТЕ!

Сметка в български лева: IBAN BG05STSA93000023439274

Сметка в евро: IBAN BG59STSA93000023439369