16 май 2013 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОP
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ
        На 14 и 15 май се проведе ежегодният учебно-методически сбор по безопасност на полетите във Военновъздушните сили.
        В сбора взеха участие командирите на авиационни формирования, началниците на органите по безопасност на полетите, представители на ВМС, Националния военен университет, Военна полиция, Военномедицинска академия и Военна академия „Г.С.Раковски”.
        По време на сбора се разгледаха въпросите за поддържане на високо ниво на безопасността на полетите във военната авиация и управлението на риска при участие в международни и двустранни учения, подготовки, тренировки и полети.
        На проведената дискусия беше обърнато специално внимание на поуките от практиката, направените изводи и осигуряването на безопасността при изпълнение на специални полети до далечни дестинации и полети за оказване помощ на населението и гасене на пожари. Обсъдени бяха актуални въпроси по безопасността за формированията организиращи, провеждащи и осигуряващи летателната дейност, свързани с предстоящите пред ВВС задачи.