14 Май 2013 г.

СЪВМЕСТНА БЪЛГАРО-ГРЪЦКА
ЛЕТАТЕЛНА ТРЕНИРОВКА
        Екипажи от Военновъздушните сили на България и Гърция участваха в провеждането на тактическа летателна тренировка под ръководството на Обединения център за въздушни операции на НАТО в Лариса /САОС – 7/.
        Цел на тренировката е повишаване на оперативните способности на екипажите от българските ВВС за работа в коалиционна среда чрез изпълението на тактически прехвати под управление на самолет за далечно радиолокационно откриване AWACS от състава на НАТО и провеждане на трансгранични операции по приемане и предаване на управлението им между български и гръцки пунктове за управление.
        Целият процес по планиране и организиране изпълнението на летателните задачи се реализира по процедури, използвани в НАТО.
        От българска страна в тренировката, освен екипажи от 3-та авиационна база от летище Граф Игнатиево, участваха и ръководители полети „Бойно управление” от база КУН, които осигуряваха командването и управлението на “противоборстващите” екипажи.
        В хода на тренировката се отработиха и процедурите за обмен на опозната картина на въздушната обстановка между българските и гръцки центрове за управление и докладване, и самолетите за ранно предупреждение.
        Провеждането на съвместната тренировка усъвършенства не само бойната подготовка на българските пилоти, но и повишава способностите на дежурните сили и средства от системата за командване и управление на българските ВВС за изпълнение на задачата по Air Policing в коалиционна среда, което е практически израз на принципите, залегнали в концепцията за интелигентна отбрана.