13 януари 2022 г.

ЗЕНИТНО-РАКЕТНАТА БАЗА ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТОТО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА        На 12 януари 2022 г. в Първа зенитно-ракетна база се проведе Анализ на състоянието и резултатите от подготовката през изминалата 2021 г., на който присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров. В унисон с разпоредените противоепидемични мерки мероприятието се проведе с по-ограничен брой участници – командването, командирите на формированията и началниците на служби от управлението на базата.
        В доклада си командирът на Зенитно-ракетната база полковник Димо Илиев изтъкна, че основни акценти в подготовката през изминалата година са били повишаване нивото на подготовка на командирите от всички нива и останалия личен състав, и поддържането на специалната техника и въоръжението в готовност за бойно използване. Като важни етапи от тези процеси определи участието и отличното представяне на войските в голям брой национални и международни тренировки и учения на ВВС. Това спомага за повишаване на теоретичната и тактико-специалната подготовка на военнослужещите и за подобряване на оперативната съвместимост с партньорите от НАТО.

        Сред затрудненията през 2021 г. полковник Илиев изведе на преден план недостига на материални и финансови средства, увеличаващите се аварии вследствие на моралното остаряване на техниката и некомлекта на личен състав. Като положителни тенденции изтъкна решаването на дългогодишни материално-битови проблеми с подкрепата на командването на ВВС, успешните инициативи по удължаване ресурса на ракетното въоръжение на някои типове от зенитно-ракетните комплекси (потвърдено при стрелбите на полигон Шабла), продължаващото попълване на формированията с нови лейтенанти, както и възстановяването боеготовността на ЗРК „Волхов”. Очертани бяха и главните направления за работа през 2022 г.
        „Сложната епидемиологична обстановка не повлия съществено на процеса на бойната подготовка във войските. Въпреки ограниченията беше организирано и честването на 60-годишнината от създаването на Зенитно-ракетната база при спазване на всички предписани мерки. По повод празника в центъра на София се състоя статичен показ на специалната бойна техника, с която формированията от състава на Базата гарантират въздушния суверенитет на Република България чрез носене на постоянно бойно дежурство в интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. С това дадохме своя принос за повишаване на интереса към военната професия и в частност към нашите войски“, заяви полковник Илиев.
        Командирът на ВВС генерал–майор Димитър Петров даде висока оценка за дейността на Зенитно-ракетната база и благодари за усилията, положени от целия й личен състав. В подготовката през 2022 г. той препоръча усилията да бъдат насочени към продължаване развитието на командно-информационните системи в базата, към приоритизиране на грижата за инфраструктурата и техниката с цел поетапното им отремонтиране и пълноценно използване и към търсене на опции за разрешаване на проблемите, свързани с личния състав в дългосрочен план.         С оглед отхода на много високоподготвени кадри поради навършване на пределна възраст генерал-майор Петров открои необходимостта да се работи за приемствеността, обучението и развитието на новите попълнения в техни достойни наследници и за търсене на възможността за назначаване на цивилни служители на някои вакантни щатове.
        Като приоритетни направления генерал-майор Петров определи и продължаване на работата по усъвършенстване на системата за логистика, работата по възстановяване и запазване боеготовността на съхраняваните в резерв зенитно-ракетни системи и продължаване на ресурса на други типове зенитно-ракетно въоръжение.