03 юни 2021 г.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ДОБРО СЪРЦЕ“ И СРЕЩА С КМЕТА НА ГРАД ПЕРНИК
        По повод 1 юни – Международния ден на детето, командирът на българските Военновъздушни сили генерал-майор Димитър Петров и представители от Командването на ВВС (КВВС), началникът на „Канцелария на командира на ВВС“ полковник Деляна Фурлинска и началникът на отдел „Логистика“ полковник Стоил Стефанов, посетиха Дневен център за деца и младежи с увреждания „Добро сърце“ в град Перник. Те бяха посрещнати от директора на дневния център госпожа Валентина Ангелова-Гаджова.

        Гостите зарадваха децата с лакомства и балони, а те бяха подготвили артистична програма с много танци и забавно куклено представление.
        Освен светлия празник, другият радостен повод за срещата беше и официалното връчване на инвестиционен проект за строеж на покрито съоръжение за дневния център, както и събраните средства за него от личния състав на ВВС в продължение на подетата в началото на годината инициатива „Да посрещнем пролетта с мартенички с кауза“. Проектът е изготвен от специалисти на отдел „Логистика“ в КВВС и неговото реализиране ще спомогне за провеждане на терапевтични занятия с подрастващите на открито.

        По-късно генерал-майор Петров проведе среща с кмета на община Перник господин Станислав Владимиров.
В административната сграда на общината командирът на ВВС беше запознат с приоритетните дейности на града и се обсъдиха възможностите за съвместни бъдещи инициативи, както и отговорностите им по предстоящото изграждане на съоръжението за дневния център.