28 април 2021г.

БОМБОПУСКАНЕ ОТ ВЕРТОЛЕТ МИ-24        На 27 април 2021 г. в авиобаза – Крумово, след 12-годишно прекъсване, от 2009 г. бяха изпълнени задачи за бомбопускане.

        Задачите бяха изпълнени на авиационен полигон „Елена” с вертолет Ми-24, снаражен с бомби ОФАБ-100. Един командир на екипаж възстанови подготовката си, а двама командири на екипажи и един втори пилот придобиха подготовка за изпълнение на този тип задачи.

        #60_ГОДИНИ_АВИОБАЗА_КРУМОВО
        През 2021 г. вертолетната авиобаза в Крумово от състава на ВВС навършва шест десетилетия от своето създаване. Вертолетите и екипажите от 24-та авиобаза активно участва в решаването на задачи от трите мисии на въорежените сили като най-често са привличани за операции в помощ
на населениято – търсене и спасяване, авиомедицинска евакуация и пожарогасене.