28 юли 2011 г.
ВВУБ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” –
СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ С КУРСАНТИТЕ–ЛЕТЦИ

    На 28.07.2011 год. във ВВУБ „Георги Бенковски” се проведоха семестриални изпити с курсантите–летци 4-ти курс от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”.

Старши сержантите курсанти Георги Велев, Диан Десков, Кирил Гинев и Светослав Петров завършиха летателния си стаж за учебната 2011 год. По време на обучението си те достигнаха уровен на подготовка техника на пилотиране прост, сложен пилотаж и самолетоводене на средна височина.

    Семестриалният изпит се проведе от Центъра за летателна подготовка на ВВУБ с участието на командно-инструкторския състав от Ескадрилата за подготовка и сертифициране. Задачите, които курсантите изпълниха включваха: изпълнение на контролен полет в зона сложен пилотаж на средна височина и контролен полет по кръга на средна височина.

    Те бяха оценени от изпитна комисия под председателството на полк. Григорий Стаменов – заместник командир на ВВУБ “Георги Бенковски” който подчерта, че изпитът е преминал при добра организация и силна мотивация. Отличните оценки, които обучаемите получиха доказаха високото ниво на тяхната теоретическа и практическа подготовка в резултат на професионализма и всеотдайния труд на техните инструктори.

    Полковник Стаменов връчи на четвъртокурсниците удостоверения за завършен летателен стаж и ги поздрави за постигнатите резултати. Той подчерта, че „отличната оценка е и голямо задължение, защото трябва да бъде съхранена и отстоявана. Това е малка стъпка в голямото небе”.