9 октомври 2019 г.

КОМАНДИРЪТ НА ВВС ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: „ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЕКТОР КЪМ БЪДЕЩЕТО, АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗИВКАТЕЛСТВА“ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г.С. РАКОВСКИ“
        На 09 октомври 2019 г. се проведе петото издание на станалата вече традиционна научна конференция „ВЪЗДУШИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И ЕДНИННО ЕВРОПЕЙСКО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО“. Събитието беше проведено по случай 16 октомври – Празника на българската авиация и Военновъздушните сили. Организатори на академичния форум бяха Военна академия „Г. С. Раковски“ и фондация „Български ВВС“. Конференцията беше официално открита с приветствени слова на заместник-министъра на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, командира на Военновъздушни сили генерал-майор Цанко Стойков и на началника на Военна Академия генерал-майор д-р Груди Ангелов.
        Генерал-майор Цанко Стойков изнесе лекция на тема „ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЕКТОР КЪМ БЪДЕЩЕТО. АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗИВКАТЕЛСТВА“ пред слушатели и студенти на Военна Академия „Г.С. Раковски“, военнослужещи и ветерани. В своята лекция той засегна актуални въпроси, свързани с приноса на въздушната мощ към националната и международна сигурност. Генерал-майор Стойков направи задълбочен анализ на основните предизвикателства пред Военновъздушните сили и на базата на изводите, отчитайки направените прогнози очерта основните направления за вектор на успеха. В заключение той подчерта: „Бъдещето е трудно да бъде предвидено, но е сигурно, че военния инструмент на националната мощ ще продължи да бъде от първостепенно значение. Въоръжените сили на Република България ще продължат да бъдат основен фактор при реализиране на стратегията за национална сигурност, а въздушната мощ – асиметрично предимство и катализатор на успеха. Добрата и далновидна политика за гарантиране на националната сигурност има за приоритет развитието на Военновъздушни сили – модерни и с параметри, осигуряващи реално успешното справяне с предизвикателствата на средата на сигурност.“