15 януари 2019 г.ПРОВЕДОХА СЕ ПОСЛЕДНИТЕ АНАЛИЗИ НА ПОДГОТОВКАТА
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

        Днес в Базата за командване, управление и наблюдение (БКУН)- София и Базата за специална техника – Божурище бяха проведени анализите на подготовката за 2018 г. в присъствието на заместник-командира на ВВС – бригаден генерал Петьо Мирчев. В База КУН присъства и съветника по военната сигурност на Президента на Републиката, бригаден генерал Васил Лазаров.

        В доклада си, командирът на база КУН – полк. Христо Ганецовски отбеляза, че подготовката във формирования като базата е непрекъснат процес и постигането на заповяданите способности има както обективни, така и субективни основи, като обърна особено внимание на окомплектоването с личен състав по категории, индивидуалната и груповата подготовка за носене на бойно дежурство. Развиват се и системите за командване и управление чрез изпълнение на графиците за инсталиране и пробна експлоатация на нови системи. През настоящата година се очаква стартиране на процедурите за изпълнение на проекта за 3D радари при адекватна поддръжка на наличните РЛС.
        В областта на логистиката са започнати ремонтни дейности, след изпълнение на които ще се гарантира значително подобрение в работната среда и условията на труд.
        За отлични резултати през годината със заповеди на началника на отбраната и на командира на базата бяха наградени военнослужещи и цивилни служители.

        Бригаден генерал Лазаров пожела на личния състав от базата успех в започнатите проекти и предаде поздрави от името на президента на Република България.
        Бригаден генерал Мирчев благодари на личния състав за положените усилия и постигнатите резултати през 2018 г. и гарантира, че вниманието и отношението на командването на ВВС ще остане фокусирано върху проблемите на базата и проектите, които ще гарантират развитие на способностите.
        В заключение, бригаден генерал Мирчев пожела здраве, успешна година и реализация в семеен и служебен план на личния състав от БКУН.