08 юли
ПЪРВИ ПОЛЕТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВАТА НОРМАТИВНА БАЗА

    На 08.07.2011 год. във ВВУБ „Георги Бенковски” се проведе летателно-методически ден с участието на целия летателен състав на базата, летци – пилоти от формированията на ВВС и курсантите – летци от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”.

    Под ръководството на командира на ВВУБ „Георги Бенковски” полковник Васил Лазаров, който бе и старши на летателната смяна бяха отработени всички елементи в съответствие с изискванията на новата нормативна база, регламентираща провеждането на летателна дейност с военни въздухоплавателни средства в българските ВВС.

    В изпълнение на Ръководство за “Планиране, организиране, провеждане, управление и осигуряване на летателната дейност” във военно формирование 52090 Долна Митрополия летателният ден премина през следните етапи:

Провеждане на брифинг за вземане на решение за провеждане на полет


Провеждане на предполетен брифинг от капитан Пламен Ковачев за изпълнение на задачата за лична подготовка


Екипажът подписва документите си за подготовка и изпълнение на полета ( капитан Пламен Ковачев и майор Пламен Иванов)


Старшият на летателната смяна проверява готовността на екипажите (полковник Васил Лазаров)


Подпис на екипажите за проведения инструктаж и допускане до полети от Старшия на летателна смяна


Подпис на старшия на летателна смяна в Дневника за допускане на летателна задача


Майор Васил Георгиев вдига авиационния флаг за начало на полетите


Приемане на авиационната техника от екипажа и извършване на предполетен преглед и подготовка


Заемане на кабините от екипажа


Подготовка на екипажа за запуск за изпълнение на задачата


Проверка на механизацията на самолета преди рулиране за изпълнение на задачата


Завръщане на екипажа след изпълнение на задачата