29 май 2018 г.

БЪЛГАРИЯ Е ДОМАКИН НА ЛЕТАТЕЛНАТА ТРЕНИРОВКА
„EUROPEAN SPARTAN – 18”
България е домакин на летателната тренировка на самолети С-27J „European Spartan – 18” (ES 18). В нея участват екипажи и самолети от военновъздушните сили на България, Италия, Литва, Румъния, български военнослужещи от 68-а бригада Специални сили и от Военноморските сили, както и екипи от Военномедицинска академия – София.

Летателната тренировка е част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Европейската асоциация по отбрана проявява голям интерес към тренировката, защото тя е продукт на дейността на работната група по проект „С27 – Интегрирана логистична поддръжка и подготовка“.

Целите на учението, което се провежда до 8 юни 2018 г., са постигане на по-висока оперативна съвместимост на българските Военновъздушни сили (ВВС) за участие в многонационални операции със страни-съюзници, повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав от ВВС за изпълнение на транспортни задачи, повишаване на теоретичната и практическата подготовка на инженерно-техническия състав (ИТС) за обслужване на самолет С-27J Spartan, усъвършенстване на процедурите във ВВС по всестранно логистично осигуряване и оказване на поддръжка като страна-домакин.

По време на учението ще се изпълняват различни видове задачи, като полети по маршрут на малка и пределно малка височина, десантиране на парашутисти, тренировъчни заходи за десантиране на товари, тактически заходи за кацане, обмяна на опит по обслужване на самолет C-27J от наземния инженерно-технически състав.

Уважаеми колеги,

На 7 юни 2018 г. от 09:00 часа на летище Враждебна ще се проведе медиен ден на учението, на който ще бъдат допускани само журналистите, постоянно акредитирани да отразяват дейността на Министерството на отбраната и Българската армия за 2018 г.

Програмата на медийния ден включва:
                – Присъствие на ежедневния брифинг;
                – Интервюта с военнослужещи от екипажите на самолетите и директора на учението;
                – Наблюдаване и заснемане на полетите на самолетите и задачите, които изпълняват.

За да получите достъп до самолетите в медийния ден, трябва да изпратите до 13:00 ч. на 4 юни 2018 г. на e-mail : pr_vvs@abv.bg следните данни: име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта, позиция в медията.

Журналистите, които не изпратят данните си в указания срок, няма да бъдат допуснати в района на летището.

Повече информация можете да получите на тел. 0889288142