11 януари 2018 г.

ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ АНАЛИЗИТЕ
НА ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
        Днес, 11 януари командирът на Военновъздушните сили, генерал-маьор Цанко Стойков участва при провеждане на Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в , зенитно-ракетна база – Божурище. Проведоха и анализите в авиобаза Крумово – участва заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, базата за предно разполагане Безмер – участва началникът на отдел „Подготовка“ полковник Николай Тушев и в Базата за командване, управление и наблюдение – София, където беше началникът на Щаба на ВВС полковник Сергей Белкинов.
        Генерал–майор Стойков даде положителна оценка на дейността на формированията през изминалата година и начерта основните приоритети, които предстоят през 2018 год. „Вярвам във вашите възможности и съм уверен, че и през настоящата година ще изпълните на още по-високо ниво, качествено и безаварийно новите задачи.
        В заключение той изказа благодарност към личния състав за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените задачи от Командването на Военновъздушните сили. Пожела на всички здраве, успехи, безаварийни полети и поразяване на всички цели.        Една от най-наситените на учения и тренировки за зенитно-ракетните формирования – така определи изтеклата година командирът на Базата полковник Емил Димитров. Той подчерта, че войските са се представили отлично във всички национални и международни тренировки и учения на ВВС. Най-значимо сред тях бе тактическото учение с бойни стрелби с международно участие “Шабла-2017”, което се проведе на влизащия в състава на Базата Зенитен полигон на ВВС. Там дивизионите за първи път реализираха съвместни пускове в широк многонационален формат – със силите за ПВО на Р.Сърбия и дебютно със дивизиони от въоръжените сили на Р. Украйна и на САЩ.
“Въпреки некомплекта от офицери, сержанти и войници и ресурсните лимити единствените задачи, които съставът на Първа зенитно-ракетна база не е изпълнил през годината, са само непоставените. Всичко постигнато нямаше да е факт без сплотеността помежду ни, екипната работа, твърдостта и борбения дух” – заяви полк. Димитров.
        Основните проблемни въпроси през периода бяха голямо натоварване на инженерно-техническия състав, поради недостиг на подготвени кадри, работата в ограничени материални и финансови средства и изоставане с приемствеността в поколенията летателен и инженерно-техническия състав подчерта в доклада си командирът на 24 вертолетна авиобаза бригаден генерал Димитър Иванов.
        И въпреки това приоритет в летателната подготовката на авиационна база бе поддържане и изграждане на способности за провеждане на операции от въздуха за поддържане и осигуряване действията на въоръжените сили, други ведомства и организации с акцентиране върху подготовката за стоварване на диверсионно разузнавателни групи, търсене и спасяване, транспортиране на външен товар за активно и ефективно участие в коалиционни и национални операции по управление на кризи.
        Командирът на Базата за предно разполагане – Безмер, полковник Валентин Иванов отчете приноса на базата за изпълнение на целите на Военновъздушните сили. Базата ефикасно използва ограничените ресурси за поддържане на подготовката за авиационна поддръжка на сухопътните и военномоските формирования. Беше постигнат най-висок нальот в сравнение с предходните 10 години. През 2017 година беше удължен с 2 години календарния срок на 5 самолета Су-25. БПР успешно участва в пет национални и международни учения и две съвместни летателни тренировки.
        През 2018 г. ще продължи възстановяването и придобиването на летателни подготовки от щурмовата авиация и възобновяване на нощните полети. Планирано е участие в общо десет учения и летателни тренировки. Очаква се подготовката да се провежда в условията на продължаваща модернизация на летище Безмер по програмата NSIP.
        В доклада си командирът на Базата за командване, управление и наблюдение – полковник Васил Лазаров отбеляза, че въпреки сериозните ограничения в осигуряването с резервни части и материални средства, поставените задачи са изпълнени успешно. Осигурени са в пълна степен провеждането на националните и международните учения и летателни тренировки, както и значителна част от ежедневната тренировъчна летателна дейност на авиобазите на ВВС, при което са изпълнени рекорден брой насочвания по въздушни цели. За първи път през 2017 г. беше изпълнена в пълна степен мисия за съвместна охрана на въздушното пространство (Enhanced Air Policing) с представители на италианските ВВС.
        Утре ще се проведе Анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината в 3-та изтребителна авиобаза Граф Игнатиево.