10 януари 2018






ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗАПОЧНАХА АНАЛИЗИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ПОЛОЖИТЕЛНИ РАВНОСМЕТКИ,
ПРИЕТИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ИЗВОДИ
И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2018 ГОДИНА

 

        Вчера, 9 януари 2018 година, във военните формирования на военновъздушните сили започнаха анализите на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2017 година. Началото постави личния състав на 16 транспортна авиогрупа Враждебна.
        Увеличен нальот спрямо 2016 година, успешно провеждане на планираните учения с получени положителни крайни оценки, изпълнени 9 задачи по третата мисия на въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време“ заедно с Министерството на здравеопазването, превоз на хуманитарна помощ за Албания – това бяха основните моменти от доклада на командира на авиогрупата, полковник Пейчо Пейчев. В същото време той подчерта загрижеността на командването за мотивацията на личния състав и очертаващата се тенденция за постоянно намаляване на числения състав, все по-трудното намиране и назначаване на необходимите квалифицирани кадри от всички категории военнослужещи.

        Днес се проведе анализът на дейността през изминалата 2017 година във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” – Долна Митрополия с участието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.
        „Изминалата 2017 год. бе изключително ползотворна, динамична и ефективна. Равносметката на извършеното доказва способностите на личния състав да се справя с отговорни и сложни задачи” – заяви в обръщението си полковник Петър Банков – командир на ВВУБ „Георги Бенковски”.
        Анализът на годината отчете високи резултати в летателната и учебна дейност. В резултат на ефективното планиране на летателната дейност, бяха изпълнени всички цели. Пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс доведе до повишаване нивото на личната и инструкторско-методическата подготовка, както до придобиване на по-висока степен за класна специалност на част от командно-инструкторския състав.
        ВВУБ завърши годината с висок ръст на изпълнения нальот и летателни смени, увеличен брой на обучените класни пилоти и курсанти на НВУ „Васил Левски”. Сред постиженията са възстановяването, поддържането и придобиването на подготовки и способности, които в бъдеще биха осигурили по-висока ефективност в обучението, разширяване на спектъра от подготовки, придобивани от младия летателен състав, снижаване нивото на риска и поддържане на високо ниво на безопасност на полетите.
Особено внимание бе отделено на летателната подготовка на курсантите – летци от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”. Успешно и в заповяданите срокове завършиха летателните стажове, по време на които курсантите изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на самолет РС-9М и придобиха способности, които са основа за по-нататъшното им обучение и усъвършенстване. Резултатите от семестриалните изпити – „Отличен 6,00”, красноречиво доказват ефективността от обучението и въведените нови учебни програми.

        Предизвикателства през изминалата година не липсваха. ВВУБ взе участие в тренировъчни полети по време на съвместната летателна тренировка „Тракийски орел 2017”. Основна цел на участието бе постигане на по-висока оперативна съвместимост за участие в операции под егидата на НАТО и за повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав.
Проведени бяха полети от летище Безмер и летище Граф Игнатиево, по време на които бе изпълнено бойно използване на самолет Л-39 на авиационен полигон Елена.
        На Летище Балчик бе проведена морска подготовка, включваща полети над море и бойни стрелби по морска (надводна) мишена с оръдие ГШ-23 и НУРС. Резултатите от стрелбите доказаха достигнатото отлично ниво на бойна подготовка.
        Дейността на „Центъра за подготовка и обучение” през отчетния период бе изключително натоварена. Проведени бяха общо 34 курса за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация и обучени 445 специализанти. Налице е тенденция за увеличаване ангажираността на състава на ЦПО с обучаеми от НВУ „В.Левски”. През годината бяха проведени практически занятия на 150 кадети от професионалния сержантски колеж и 17 курсанти от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”. Положените усилия от страна на командно – преподавателския състав за повишаване на качеството и ефективността на обучението, даде положителен резултат върху успеваемостта и формирането на трайни знания, навици и умения в обучаемите.
        ВВУБ е пряко свързана с изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време”. В постоянна готовност се поддържат 4 формирования за оказване на помощ на населението при бедствия, аварии, действие при зимни условия, разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси.

        През месец януари обилният снеговалеж и образувалите се снегонавявания блокираха пътните артерии в региона и откъснаха достъпа до няколко селища. Формированието за действие при зимни условия беше активирано два пъти и изпълни успешно поставените задачи по снегопочистване на участъци от националната пътна мрежа в районите на селата Славовица и Пелишат. Три пъти бе активирано формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси При изпълнението на задачите военнослужещите показаха висок професионализъм и бърза реакция при неутрализиране на рискови за населението ситуации.
        Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” през 2017 год. Той изказа благодарност за положените усилия, професионализма и отговорността при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи и очерта насоките за бъдещата работа.