27.06.2017 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Във връзка с провеждането на учение „Шабла 2017“ от 18:00 часа на 27.06.2017 г. до 08:00 часа на 30.06.2017 г. на територията на Република България ще се извърши транспортиране на личен състав, въоръжение и техника на Военновъздушните сили със сухопътен и железопътен транспорт от пунктовете за постоянна дислокация до района за провеждане на учението.