27 Април 2017 г.

TECHEVAL ВЪВ В.Ф. 42 520 – ЩРЪКЛЕВО        В изпълнение на Програма за техническа оценка – TECHEVAL на декларираните радиолокационни системи в Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО, от 25 до 26 април 2017 г. комисия от Съюзното командване по операциите на НАТО, SHAPE, Монс, Белгия, извършиха техническа оценка на в.ф. 42520 – Щръклево от състава на База за командване, управление и наблюдение.


        Техническата оценка представлява активна форма на контрол на техническото състояние, бойните възможности и оперативната готовност на формированието, и е обективен показател за степента на оперативна съвместимост и способност за радиолокационно осигуряване в рамките на Интегрираната система за ПВО и ПРО на Алианса.


        Благодарение на отличната предварителна подготовка и демонстрираните способности, формированието с командир майор Васил Йорданов за трети пореден път премина техническата оценка и получи сертификат за съответствие със стандартите на Алианса.