22 декември 2016 г.

ВВС НА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ОБСЪДИХА СЪВМЕСТНИ СТРЕЛБИ НА ЗЕНИТНИЯ ПОЛИГОН НА ВВС “ШАБЛА”


По покана на командващия на Военновъздушните сили на Украйна, генерал-полковник Сергей Дроздов, в средата на месец декември в украинския град Виница се проведе начална планираща конференция за осъществяване на съвместни бойни стрелби на формирования от ЗРВ на двете страни на Зенитен полигон “Шабла”през 2017 г. В конференцията участваха ЗРВ-специалисти от Командването на българските Военновъздушни сили, Първа зенитно-ракетна база и ВВС на Украйна.

По време на форума представителите на двете страни са дискутирали теми, касаещи възможностите, планирането и реда за изпълнението на съвместни учебни бойни стрелби със зенитно-ракетни комплекси на полигон “Шабла”. Обсъден е проект на техническо споразумение за провеждането на стрелбите. Разисквани са изискванията към бойната техника и личния състав, детайли на логистичното и техническото осигуряване. Следващата година предстои да се изяснят още подробности и вземе окончателно решение за провеждане на общата “гореща” тренировка.

Интересът на украинските ВВС към съвместните стрелби е мотивиран от дългогодишния опит на формированията на Първа зенитно-ракетна база в учения и бойни пускове със силите за ПВО на държави от НАТО и партньорски страни. Те са се превърнали в традиционна форма за усъвършенстване подготовката на разчетите от зенитно-ракетните войски на българските Военновъздушни сили.

Очаква се партньорството между ВВС на България и Украйна да доведе до задълбочаване на сътрудничеството и обмяната на опит в областта на отбраната между двете държави.