17 октомври 2016 г.
ФРАГМЕНТИ ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ
НА ПРАЗНИКА НА АВИАЦИЯТА И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ