30.09.2016 г.

ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ ПРАЗНУВАТ
56-ГОДИШНИНА!УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ВОЙНИЦИ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА!


        За мен е особена чест да ви поздравя с професионалния Празник на Зенитно-ракетни войски и 55-ата годишнина от създаването на Първа зенитно-ракетна база.

        Най-младият и високотехнологичен род войска от състава на Военновъздушните сили е създаден през далечната 1960 г. С министерски Указ №41 от 16 юни с. г. от 72-ри зенитно-артилерийски полк на 1-ва дивизия за ПВО е сформиран първият зенитно-ракетен дивизион у нас, дислоциран в района на селоТополница.

        Няколко месеца по-късно – на 1 октомври– се извършва първата успешна стрелба със зенитна управляема ракета в полигонни условия в казахстанските степи. Тази дата става рождена за българските Зенитно-ракетни войски и слага началото на летописа на модерната противовъздушна отбрана в Република България.
         Ражда се една нова професия! Професията на защитника на въздушните простори, на воина от Зенитно-ракетни войски. Професия, станала смисъл и съдържание на живота на не едно поколение.

        Кратка, но динамична е историята на войските. От първите пускове до днес изкуството да побеждаваш, да умееш да защитаваш Родината си „умело, с достойнство и чест” се е ковяло с напрегнат труд, в дъжд и сняг, най-често далеч от близките хора. Ентусиазмът на първите, породен от качествено новото оръжие, бавно, благодарение на упоритостта, настойчивостта и всеотдайността им се превръща във високо бойно майсторство, в умение да се води високо ефективен зенитно-ракетен огън по въздушния противник. Признанието за това майсторство и до днес е един от гарантите на въздушния суверенитет на Република България.

        Настоящето, със своята динамика, мобилизира личния състав от Зенитно-ракетни войски да отдават най-доброто от себе си с цел изпълнение на всички поставени мисии и задачи по осигуряване въздушния суверенитет на страната. Извършените промени в организационно-щатната структура на войските наложиха търсене на нови методи и способи за работа, които се реализираха с поетапна модернизация на техниката и нов начин на управление. Постоянно се променят и усъвършенстват и основните принципи за тяхното бойно използване. Те се развиват непрекъснато в зависимост от възможностите на въоръжението, натрупания опит, измененията в характера на действие на авиацията и съвременните реалности.

        Зенитно-ракетни войски участват активно в редица съвместни учения и тренировки със съюзници от НАТО и съседни държави. Това, което се постига е достойно за възхищение. Работи се по съвременни тактики, техники и процедури, с повече иновативност и гъвкавост в синхрон с актуалната обстановка.

        Всичко това обаче нямаше да е възможно без забележителната сплотеност на личния състав. Именно в тази спойка, свързваща различни характери, е закодиран успеха на нашето високотехнологично зенитно-ракетно оръжие. То винаги е било колективно и е изисквало синхронизирана, екипна работа.

        И, разбира се, постигнатото едва ли би било факт без борбения дух, твърдост и решителност на всеки военнослужещ и цивилен служител. Защото истината е, че макар трудностите, съпътстващи някогашната служба да са история, сега има други, по-актуални и по-различни.

        Благодаря на всички за полаганите усилия! За сърцатостта, себеотдаването и амбицията, с които работите! Те ми дават вярата, че славните традиции на предците ни ще бъдат продължени и умножени.

        Желая на всички крепко здраве, неизчерпаеми сили и енергия, за да устоим на времето и да продължим напред!

                Полковник Емил Димитров
                Командир на Първа зенитно-ракетна база