10 юни 2016 г.

ПОЛЕВА ПОДГОТОВКА ЗА ХИМИЦИТЕ НА ВВС
ПОЛИГОН ЧУБРА ОТНОВО АКТИВИРАН

Днес приключи годишната полева подготовка на специалистите по „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология” (ЯХБЗ и Е) на Военновъздушните сили, която, за първи път от 5 години насам, се проведе на специализирания химически полигон Чубра.

Полигон Чубра е част от учебен полигонен комплекс Ново село. Той е единствения в страната, където военните химици могат да отработват задачи в среда, максимално близка до реалната. Последните полеви занятия там са проведени през 2011г. Наводнение прекъсна водопровода на полигона и тренировките в района бяха прекратени. От тогава полевите занятия на военните химици са пренасочени към учебен полигон Корен. Условията там, обаче, позволят да се тренира тесен спектър от задачите, заложени в Методиката за полигонна подготовка на специалисти от войските за ЯХБЗ на Българската армия.

Тази година, въпреки все още нерешения проблем с водоснабдяването, ВВС реши да възобнови тренировките на полигон Чубра, защото на територията му са изградени
на техника и личен състав в специално развърнат пункт. В хода на изпита специалистите от различните формирования на ВВС показаха отлична стикованост.

Военновъздушните сили ще продължат да използват полигон Чубра за подготовка на специалистите си по „ЯХБЗ и Е”. За възстановяване на битовите условия за личния състав ще разчитат на взаимодействие със Сухопътни войски, Военноморските сили и най-вече на Съвместното командване на силите, на чието подчинение е специализирания полигон.площадки за използване както на учебни, така и на истински бойни отровни вещества, което дава възможност специалистите по „ЯХБЗ и Е” да тренират пълния спектър на задачите си.

Участниците в полевата подготовка отработиха задачи по наблюдение, оповестяване, мониторинг, индикация на радиоактивни и токсични вещества. Проведоха радиационно, химическо и биологическо разузнаване на маршрути, зони и обекти; пълно обеззаразяване на въоръжение, техника и личен състав след работа в заразена среда; прогнозиране, оценка и анализ на радиационна и химическа обстановка.

В края на учението химиците ни положиха изпит. Сценарият включваше активиране на модула за „ЯХБЗ и Е” след терористичен акт в предприятие за утилизация на боеприпаси, където, по данни на специалните служби, е имало и химически муниции. Информационната група назначи маршрути за извършване на разузнаване на района и подготви безопасни трасета за достъп на спасителните и сапьорните екипи. В хода на операцията бе открит склад с предполагаеми опасни токсични вещества, приготвени за използване от терористите. Съвместно с органите на МВР се взеха проби и се транспортираха за анализ до акредитирана лаборатория. Екипите, работили в заразена среда, преминаха през множество процедури за обеззаразяване.