17 май 2016 г.РАЗГЛЕЖДАТ СЕ ОСНОВНИ РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДОКУМЕНТИ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ
Днес и утре във в.ф.42130 – Боровец се провежда учебно-методически сбор на командира на ВВС по безопасност на полетите. Основна тема е проект на ръководство „Безопасност на полетите”, което се разработва в инспекция „Безопасност на полетите” към Военновъздушните сили.

„Бих искал да благодаря на всички, ангажирани с безопасността на полетите, че въпреки множеството неблагоприятни фактори през изминалата година, не допуснахте да се случи най-тежкото – загуба на човешки живот.” Така генерал Радев откри методическия сбор и продължи: „Положен беше огромен труд, за да може това първо по рода си ръководство „Безопасност на полетите” да стане факт.“Документите, функциониращи в момента, които касаят сигурността на летателната дейност, датират от 80-те години на миналия век. Това ги прави изостанали от времето, непълни, в асинхрон с изискванията на ЕС и НАТО и динамично променящата се среда за сигурност. Освен това досега във ВВС не е разработвана специална нормативна база, регламентираща всеобхватен механизъм, който да следи безопасността на летателните задачи, да предвижда евентуални рискове и да дава възможност за предприемане на превантивни действия.

В края на 2015 година командирът на ВВС генерал-майор Румен Радев възложи на инспекция „Безопасност на полетите” да разработи възможно най-подробна и ефективна система за мониторинг, управление и превенция на риска от авиационни произшествия.

Като резултат, в началото на тази година бе направена първата стъпка – прие се Политика по безопасност на полетите във ВВС, в която основните акценти са:
– Непрекъснат анализ на състоянието на безопасността на полетите
– Разкриване и ограничаване на рисковите фактори
– Предотвратяване на авиационни произшествия
– Разследване на авиационни произшествия
– Обучение в областта на безопасността на полетите

Втората стъпка бе разработването на Ръководство „Безопасност на полетите”. Целта му е да систематизира дейностите по отношение превенция на риска от авиационни произшествия – мониторинг, анализ, идентификация, оценка и минимизиране. В него са изложени принципите и процедурите, свързани с безопасността на полетите, особено онези, насочени към предотвратяване на авиационни произшествия. Тези принципи и процедури ще се прилагат от командирите на авиобази, службите по безопасност на полети и обективен контрол и от личния състав на всички нива, за да се постига баланс между нивото на риск и изпълнението на поставените задачи.Ръководството „Безопасност на полетите” е основна отправна точка за всички участници в осигуряването на безопасността, както в действията по превенцията на авиационните произшествия, така и при действията след вече случило се авиационно произшествие – определяне на причините за възникването му и набелязване на мерки за предотвратяване на неговото повторение.

Документът е съобразен с всички документи на НАТО и ЕС, свързани с безопасността на полетите – Aviation Safety, ICAO Safety Management, Wildlife strike prevention, както и с Наредба Н-2/2012г., отнасяща се до разследване на авиационните произшествия. Той е обърнат изцяло към превенция и минимизиране на риска от произшествия, без това да се отразява на качеството на изпълняваната мисия или задача.

След дискусиите, евентуалните забележки и промени в ръководството „Безопасност на полетите”, то ще бъде прието и въведено в действие.