МИНАЛИ ТЪРГОВЕ

07.07.2015

Обявата се отнася за:Вид на търгаЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 32040-Крумово”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост старши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Заповед27.04.2015

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияСрок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информацията за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокумен-
тация
„Отдаване под наем на части от недвижим имот-публична държавна собственост във войскови район – в.ф. 28000-Гр. Игнатиево” Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на ППЗДС на чл.16 ал.2 от ЗДС с обща площ 20 кв.м. за 10 автомата Всеки работен от 09.00 часа до 15.00 часа от 17.03.2015г. до 08.04.2015г.До 15.00 часа на 08.04.2015г. Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг к-н Светослав Стоянов
сл.тел:032/905548
моб.тел:0898735202
СЪОБЩЕНИЕ

Документи
"Отдаване под наем на имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 32040 - Крумово"Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственостДо 15.30 часа на 20.06.2013 г.До 15.30 часа на 24.06.2013 г.От 10.00 часа на 25.06.2013 г.в. "България днес" на 22.05.2013 г. и в. "Твоят ден, Пловдив" на 22.05.2013 г.Завършил
Заповед № ФСД-140/03.07.2013 г. на командира на ВВС
полк. Людмил Тончев, сл.тел.: 032 906304, мобилен телефон: 0887 612890изтегли
"Отдаване под наем на имот - публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510-София"Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственостДо 15.30 часа на 05.06.2013 г.До 16.00 часа на 07.06.2013 г.От 10.00 часа на 12.06.2013 г.в. "Телеграф" на 25.04.2013 г. и в. "Позвънете" на 24.04.2013 г.Завършил
Заповед № ФСД-129/18.06.2013 г. на командира на ВВС
Сключен договор № 400-5876/24.07.2013г. с „ИВЕЛ М” ЕООД
сл. лейт. Румен Желязков, служ.тел.: 02/9229742 моб.: 0898748360изтегли