ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
ПО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

08.12.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„1545/РВн – Ремонт на водопреносната мрежа в района на военно формирование 54270 - Пловдив”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Калоян Георгиев
сл.тел:032/ 906630
моб.тел:0887045030

Документи
„1585/РВн – Ремонт на водопреносната мрежа в района на военно формирование 34820 - Батак”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Ивайло Иванов
моб.тел:0884542350

Документи


08.12.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Спешен и неотложен ремонт на „Фадрома SL 30” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 часа на 12.12.2016гСъбиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
к-н Светослав Стоянов 032/905 548
Документи


06.12.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедурата:Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие:
Срок за продажба на тръжната документация:
Срок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Абонамент за правно-информационна система”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--До 16:00 часа на 12.12.2015г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 61 90 13
Документи


30.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на машина за запълване на фуги и пукнатини в изкуствена настилка”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
08.11.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
Документи


29.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквиваленти”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 6 от ЗОПДо 16:00 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи
„Доставка на авиационни ленти”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.12.12.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на електронни компоненти”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки04.12.2016 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
04.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
Документи
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамковите споразумения на ЦООП”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки06.12.2016 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2016 г.

Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
Документи


25.11.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Капитално-възстановителен ремонт на пусков двигател АИ-9В и комплектуващите го изделия”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
02.12.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Разяснения

Документи
„Доставка на измервателни уреди (осцилографи) за военни формирования подчинени на военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
02.12.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи


23.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на електронни компоненти” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
15:00 ч. на 01.12.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон - 032/905 561 и 032/905 562 Документи
„Ремонт на купе на санитарен автомобил Мерцедес Бенц С 230” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
До 16.00 часа на 30.11.2016г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Митко Йорданов Събев 032/905 641
Документи
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
15:00 ч. на 01.12.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон - 032/905 561 и 032/905 562 Документи


22.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на нафтови отоплители „НТА 70” във военно формирование 28000.Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Севдалин Петров Петров
032/905 641
Документи
“Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП ” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
не се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 01.12.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Георги Тропанков
к-н Ангел Камарски

телефон: 032 906394
Документи
“Доставка на електронни компоненти ” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
не се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 30.11.2016 г.Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Георги Тропанков
к-н Ангел Камарски

телефон: 032 906394
Документи


21.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Неотложен ремонт на лаборатория А-4 и кабинет В-15” в хангар на еПОВР“ във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Документи
„Доставка на нагръдни знаци във военно формирование 54320-Божурище ”обществена поръчка
по реда на член 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 23.11.2016г.Майор Станислав Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887 396605
Документи
„Пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”

Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда28.11.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Документи
„Доставка на хлорна вар” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Документи


18.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументазия:
„Ремонт на храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране на трева” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Документи


17.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Основен ремонт на вибрационен валяк W-100” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 10.00 часа на 28.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
к-н Светослав Стоянов 032/905 548
Документи


16.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка и монтаж на контейнер с две помещения” във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 25.11.2016г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел: 0292 29742
Документи
„Ремонт на храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране на трева”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
23.11.2016г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСъгласно Приложение № 1 Документи


11.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 17.11.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Тодор Вачев
тел. 032/905 645
Документи
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 17.11.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Тодор Вачев
тел. 032/905 645
Документи


04.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули „AC 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда11.11.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Документи


31.10.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт и привеждане в изправност на пожароизвестителни и пожарогасителни системи” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
08.11.2016г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
Документи


25.10.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на съоръжение № 46 „Склад АВ ”” във военно формирование 26600 – Братово Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 01.11.2016г.Събиране на офертине се предвиждаподполковник Стойчо Христов
моб. тел. 0884542352
капитан
Цветелин Иванов
моб. тел.
0889553104
Документи


21.10.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на машина за запълване на фуги и пукнатини в изкуствена настилка”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
08.11.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
Документи
„Текущ ремонт на сграда № 2 на в.ф. 44510 - СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.10.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел: 0292 29742
Документи


11.10.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Тестване, ремонт и зареждане на пожарогасители”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда20.10.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждаКамбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Документи


10.10.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за ППС” във в.ф.28000- Гр. ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо12.00 ч. на 17.10.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Калоян Николов
Служ.тел:032/905549
Документи


29.09.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали за безопасни условия за труд” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа
на 10.10.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543

ц.сл. Юрий Куюмджиев, тел. 032/905 597.
Документи
‚‚Неотложен ремонт на входна врата на сграда № 240 „Складово съоръжение на еПОРАР” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 07.10.2016г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев
032/905 643.
Документи


16.09.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Закупуване и изпитване на лични предпазни средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Поддръжка на съоръжения в склад за ГСМ”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
03.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на консумативи за храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
31.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент”Обществена поръчка по чл.20, ал.6 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
06.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Физико-химичен анализ (ФХА) на проби от барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)- изделие 9М114”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
10.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка и монтаж на климатици във в.ф. 54820-София” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
28.09.2016г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
Документи


14.09.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на инструменти“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.09.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635
Документи


09.09.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на дестилатор” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 09.09.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Николай Димов
тел. 032/905 647
ДОКУМЕНТИ


02.09.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Пререгистрация и издаване на електронен подпис”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда10.09.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Справка – лице за контакт


31.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на дестилатор” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 09.09.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Николай Димов
тел. 032/905 647
ДОКУМЕНТИ


24.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника”
във военно формирование
44510-София.
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
09.09.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаДойчин
Пелев
сл. тел:
02/9229742
ДОКУМЕНТИ


15.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Доставка на резервни части за ППС” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 09:00 часа на 24.08.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждаподп.Веселин Найденов GSM 0889 065085,
кап.Георги Атанасов
GSM 0887081250
ДОКУМЕНТИ


12.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на сензор за измерване на радиочестотна мощност ANRITSU MA2442D или еквивалент”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
13.09.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


12.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок и място за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на хидроизолацията на покрива на сграда „Техническа работилница” във военно формирование 26810-ПоповицаОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПгр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен" № 34, в.ф. 22800-София, до 16:30 часа на 18.08.2016г Ц.сл.Емил Милушев, сл. Тел.029224214,
моб.
Тел. 0886099464

ДОКУМЕНТИ


11.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Химическо почистване, пране и други”
във военно формирование
44510-София.
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 19.08.2016г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаДойчин
Пелев
сл. тел:
02/9229742
Приложения-
Дойчин
Пелев
сл. тел:
02/9229742
„Доставка на радио материали и адаптери / преходници/”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
26.08.2016г
Събиране
на оферти
не се предвиждаМ-р Ивайло Иванов
сл.тел:02/ 9228680
моб.тел:08987469557

справка лицето за контакт
,,Почистване на резервоари за съхранение на ГСМ” във в.ф.24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 14.00 ч. на 12.08.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждаПодполк. В. Найденов, GSM 0889065085; к-н С. Недялков GSM:0887299522

Сл.тел:0292/28804.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт


09.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на измервателни уреди (осцилографи) за военни формирования подчинени на военно формирование 22320-Божурище”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
22.08.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на офис обзавеждане”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
19.08.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на неуправляеми авиационни ракети (НАР)
С-5КО, С-5МО и взриватели
В-5"
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
19.08.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на взриватели за авиационни бомби АВУ-ЭТ и АМВ-А-Э-2”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.09.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


08.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1.,,Диагностика, ремонт и облужване на водоохлаждащи агрегати„TRANE” и хладилна машина „ BSOO SC 9Z” във в.ф.44510-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 31.08.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждаПодполк. Желязко Лилянов

Сл.тел:0292/29741.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт


05.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контакт:Документация
„Ремонт на колумбарийна стена в Централен гробищен парк „Алея на летците”Обществена поръчка по член 14 ал. 5 т.2 от Закона за обществени поръчки14.09.2016 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
16.09.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаК-н Игнат Иванов
сл.тел:02/ 9228667
моб.тел:0888499067
ц.сл. Митю Генев
сл.тел:02/ 9228861
моб.тел:0887600964

ДОКУМЕНТИ


27.07.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бойлери”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.08.2016 г
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Станислав Господинов
сл.тел:02/ 9228665
моб.тел:0887396605

ДОКУМЕНТИ


26.07.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Следгаранционна поддръжка на асансьор във военно формирование 54320-Божурище, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.09.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


08.07.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на водоснабдяването на обект БПРМП във военно формирование 32040 - Крумово”Обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 22.07.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Георги
Тропанков
сл. тел:
032 906 394 0898 741 986
ДОКУМЕНТИ


04.07.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на водоснабдяването на обект БПРМП във военно формирование 32040 - Крумово”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на 22.07.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждак-н Георги Тропанков
сл.тел:032/906394
ДОКУМЕНТИ


30.06.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на системи за видеонаблюдение”във военни формирования 26450-София, 34820-Батак и 28540-ТрудОбществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда04.07.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Справка – лице за контакт


29.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на прибор S5000-S2000 или еквивалент” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
22.07.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


28.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Диагностика, ремонт и обслужване на водоохлаждащи агрегати (чилъри) „TRANE” и хладилна машина „BCOO SC 9Z” във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка
по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 29.07.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/92 29741
ДОКУМЕНТИ


22.06.2016
Обявата се отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
"Доставка на нагръдни
знаци"
Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа на 15.07.2016г.Събиране на офертине се предвиждаК-н Игнат Иванов
сл.тел: 02/ 9228667
моб.тел:0888499067
справка лицето за контакт № 1,2 и 3


10.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
24.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


09.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на фургон многофункционален, употребяван - 4 типа” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
17.06.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


06.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на перилни и почистващи препарати” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
14.06.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Физико-химичен анализ на барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на консумативи за обобщена система за встроен контрол и предупреждение на екипажите на изтребителната авиация”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
07.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


22.04.2016 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
"Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване" във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП05.05.2016г.не се предвиждаДо 16:00 ч.
на
20.05.2016г.
Събиране на офертине се предвиждаЖеляско Лилянов
сл. тел. 9229741
Документи


21.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
"Ремонт на колумбарийна стена в Централен гробищен парк "Алея на летците""Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП05.05.2016г.не се предвиждаДо 12:00 ч.
на
05.05.2016г.
Събиране на офертине се предвиждак-н Игнат Иванов
сл.тел:02/9228667
моб.тел:0888499067
ц.сл. Митю Генев
сл.тел:02/9228861
моб.тел:0887600964
Документи


14.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка и монтаж
на метална врата, видеонаблюдение и система за контрол
на достъпа в сграда
№ 8 на военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 10.06.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
Документи
„Доставка на електроматериали, принадлежности и др.”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:30 ч. на 27.04.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


13.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проверка и еталониране на въздухозареждач 9Г-22 от технологично оборудване, числящ се на военно формирование 36150-Стара Загора”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
10.05.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ


13.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня( вкл.санитарни изделия)”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
22.04.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
ДОКУМЕНТИ


12.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Текущ ремонт на помещения в сграда
№ 2 на военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 01.07.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел:
02/9229742
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на тениски ”Обществена поръчка
по реда на член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 15.04.2016 г.Майор Станислав Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887 396605
Справка лицето за контакт
„Доставка на ръчни часовници – мъжки и дамски ”Обществена поръчка
по реда на член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 20.04.2016 г.Майор Станислав Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887 396605
ДОКУМЕНТИ


11.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Спешен и неотложен авариен ремонт на газова горелка и регулатор за високо налягане, монтирани за отопление в сграда „Хангар и ремонтна работилница за изтребителна авиация“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 22.04.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
Справка лицето за контакт
„Доставка на резервни части за извършване на авариен ремонт на селскостопанска техника“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 19.04.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел.
0898 737 437
Справка лицето за контакт


11.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда №137 „Стартови дом и котелно - КДПОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 12.00 ч. на 20.04.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждаТел: 032 906 304; 032 906339 ; 032 906362 , м-р Етов, к-н Михалев и к-н Илиев ДОКУМЕНТИ


31.03.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на хартия синтетична”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа
на
08.04.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
ДОКУМЕНТИ


29.02.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Спешен ремонт по електрозахранването на трафопост № 32-879 във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 16:00 часа на 08.03.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Светлозар Стойнев GSM 0888992741Справка-лицето за контакт
„Спешен ремонт на сграда №49 „Хангар” във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОПдо 16:00 часа на 08.03.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Светлозар Стойнев GSM 0888992741Справка-лицето за контакт
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към в.ф. 26810-Поповица”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т.1 от ЗОПДо 16:30 часа
на
25.03.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


15.02.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедурата
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Спешен неотложен ремонт на потопяема помпа 16ПВ 20х2” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 24.02.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905504
032 /905543 моб. тел.
0898 737437
к-н Красимир Лалев Лалев
тел. 032/905643
моб. тел.
0898/736600


29.01.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на авиационни гуми за Ан-30”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.02.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


19.01.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквиваленти”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
28.01.2016г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ


02.12.2015г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на компютри”Обществена поръчка по член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки06.12.2015 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на копирни и печатащи устройства”Обществена поръчка по член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки28.11.2015 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
ДОКУМЕНТИ


20.11.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 54320 – Божурище Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 26.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаМайор Митко Димитров
тел.02 /9228 660
моб. тел.
0888 486 875
Справка лицето за контакт


17.11.2015 г

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на инструменти и консумативи за модул ,,Среден транспортен самолет’’ във военно формирование 24900.Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 19.11.2015г.Събиране на офертине се предвиждал-т Андрей Андреев
GSM;0899496247
Справка лицето за контакт
„Капитално-възстановителен ремонт на самолет Ан-2, техническо обслужване на двигател АШ-62ИР след продължителен престой и изготвяне на програма за техническо обслужване на самолет Ан-2”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.11.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ
„Абонамент за правно-информационна система”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП--До 16:00 часа на 26.11.2015г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 61 90 13
ДОКУМЕНТИ


16.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокуме-нтация
„Доставка на материали за домакинство”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от (ЗОП).Не
се предвижда
Не
се предвижда
До 16:00 ч. на 18.11.2015 г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда
Капитан
Сотир Ханджийски
тел. 02/9228528;
GSM:
0988 93 22 82
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на покрив на сграда № 62 „Летешко казино“ във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПДо 12.00 часа на 23.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032/905 504
тел.032/905 543
Справка лицето за контакт
„Авариен ремонт на сграда № 27 „Парашутна и канцеларии“ във военно формирование 28000.Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПДо 12.00 часа на 23.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032/905 504
тел.032/905 543
Справка лицето за контакт


10.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за селскостопанска техника във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево“Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 12.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504
Справка лицето за контакт


09.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на комплектуващи артикули за самолет МиГ-29”

Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
25.11.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ


06.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Абонаментно поддържане на счетоводна програма с прилежащи модули „АС 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл.14, aл.4 т.2, от ЗОПц. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 619 013
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на копирни и печатащи устройства” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 17.11.2015г.Събиране на офертине се предвиждаМайор Деян Борисов
тел.032 /905 560
032 /905 561 моб. тел. 0898 735 267
ДОКУМЕНТИ
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 18.11.2015г.Събиране на офертине се предвиждаМайор Деян Борисов
тел.032 /905 560
032 /905 561 моб. тел. 0898 735 267


02.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на охлаждаща течност ОЖ – 65 ЛЕНА”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
09.11.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


26.10.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Почистване на септична яма“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 29.10.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
моб. тел. 0898 736 600
Справка за документацията
Лицето за контакт
„Ремонт на климатик „Samsung” в сградата на Дежурни машини във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.10.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 к-н Красимир Лалев 032/905 643
Справка – лицата за контакт

22.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Дооборудване и ремонт на стенд за проверка на спирачното усилие на автомобилна техника” във военно формирование 36150-Стара ЗагораОбществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
04.11 2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375

ДОКУМЕНТИ
„Доставка на радиолампа ГИ-31 или еквивалент”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
11.11.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ

19.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части на подвесна система за гасене на пожар за вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.10.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ

08.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Авариен ремонт на елементи от радиолокационна техника, числяща се на военно формирование 34820 –Батак” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 12.10.2015 г.Събиране на офертине се предвиждам-р. Ивелин Иванов
тел.02 /922 0887606884
Справка –необходими документи лице за контакт-м-р Иванов

07.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на индивидуални аварийни бутилки за дишане под вода, в комплект с адаптер за пълнене от компресорна станция”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 19.10.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
ДОКУМЕНТИ

06.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на спасителна носилка, сгъваема, с подлавъци подходящи и за вода”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
19.10.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


02.10.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция

„Диагностика и ремонт на електрически битов акумулиращ водонагревател (домакински бойлер) с вместимост 200 л.“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 13.10.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Николай Димов
тел.032/905 647
моб. тел.0898 735859
Справки за необходимите документи
лицето за контакт
„Изготвяне на хидрогеоложки доклад за издаване на разрешително за водоползване във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП15.00 часа на 09.10.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
Справки за необходимите документи
лицето за контакт


28.09.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокуме
-нтация
„Химическо почистване, пране и други”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПНе
се предвижда
Не
се предвижда
До 16:00 ч. на 06.10.2015 г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда
Майор
Евгени Неделчев
тел. 02/9228566
GSM: 0898743007
Документи
„Доставка на материали за домакиството” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не
се предвижда
Не
се предвижда
до 16:00 часа на 02.10.2015 г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда

Капитан Атанас Георгиев Златанов
GSM: 0894698889
Справка- лицето за контакт


18.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Неотложен ремонт на водоохладителна, климатична и вентилационна инсталация MILLENNIUM IR 18” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 29.09.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 к-н Красимир Лалев 032/905 643
Справка –лице за контакт-к-н Лалев
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника и кухненско оборудване” във военно формирование 34690 – Добри долОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 02.10.2015г.Събиране на офертине се предвиждаК-н Шериф Кокоев
тел.0894 403 263
Справка –лице за контакт-
к-н Кокоев


17.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Поддържане и ремонт на хладилна техника” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП Не
се предвижда
Не
се предвижда
до 16:00 часа на 02.10.2015г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда
Капитан Атанас Георгиев Златанов
GSM: 0894698889
Справка- лицето за контакт


16.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
,,Доставка на материали за домакинството” във в.ф. 54320-БожурищеОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 18.09.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Игнат Иванов
GSM:0888499067
Сл.тел:0292/28667.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт
,,Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във в.ф. 24900-ВраждебнаОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 02.10.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Атанас Златанов
GSM:0894698889
Сл.тел:0292/28836.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт
,,Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 24900-ВраждебнаОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 02.10.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Атанас Златанов
GSM:0894698889
Сл.тел:0292/28836.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт


15.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
,,Ремонт на инженерна техника във в.ф. 26810-Поповица ” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 30.09.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждамайор Веселин Цанков
GSM:0884542357
Сл.тел:032/901966.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт
„Следгаранционна поддръжка на съоръжения в склад за ГСМ” Обществена поръчка по чл.93а, ал.1 и чл.14,ал.5, т.2 от ЗОП Не се предвиждаНе се предвиждаУдължен срок:
До 16:30 часа на 09.10.2015г.,

До 16:30 часа
на
24.09.2015г.
Събиране на офертиГлавен юрисконсулт Лидия Камбурова GSM 0887 619013, сл.тел. 02/9224212;
за Граф Игнатиево капитан Гаджев GSM 0894 448017
Документи
„Доставка на Програмируем АС/ДС токоизточник”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 28.09.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев GSM:0887 547 327
тел:02/9224214
Документи
,,Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 23.09.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Илиян Илиев
GSM:0887055034
тел:0888499162-Справка за получаване на документация за участие
„Доставка на цифров осцилоскоп”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 30.09.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши
юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


11.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на втулка от опашен винт 246-3901-000 от комплектацията на вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.09.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи


10.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност във военни формирования”Обществена поръчка по чл..3 т. 2 по реда на чл.14, ал.7 и Глава седем „а” от ЗОПДо 16:00 часа
на
10-я работен ден след приключване на посещението на представители от участниците във възлагането на ОП във военните формирования
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи


02.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проверка и еталониране на въздухозареждач от технологичното оборудване – 5Л94”-в.ф. 32610-БанкяОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 12.00 ч. на 14.09.2015 Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Валентин Симеонов-сл.тел. 0292/28524 -GSM-0898741886Справка - лице за контакт


26.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали за домакинството“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 10.09.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Тодор Вачев
тел. 032/905 645
моб. тел. 0899 303 830
Документи
„Почистване на септична яма“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
моб. тел. 0898 736 600
Документи
„Неотложно техническо обслужване на противопожарен автомобил Мерцедес-Бенц модел „Актрос“ NSZM” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 03.09.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Севдалин Петров
тел. 032/905 641
032/905 549
моб. тел. 0897 736 076
Документи
„ Доставка на климатик“, 1 (един) бр. във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
моб. тел. 0898 736 600
Документи


13.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка електрохимическа импусна хартия с условно обозначение-ЭХБ-И”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
04.09.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаЕмил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
Документи


17.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на железария”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
01.09.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаЕмил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
Документи


13.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Подмяна на комплект филтри за двигател САТ С12/8YF02930 на 2 (два) бр. специални автомобили „NAVISTAR“ във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Севдалин Петров
тел. 032/905 549
моб. тел. 0898 736 076


12.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Придобиване на дискова брана формирование 26810 – Поповица”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 14:00 часа на 28.08.2014г.Събиране на офертиНе се предвиждакап.Веселин Цветков GSM 0884542357
„Спешен ремонт на силов кабел от трафопост ТП”Северен район до обособена част 1 на военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 14:00 часа на 21.08.2014г.Събиране на офертиНе се предвиждакап.Светлозар Стойнев GSM 0888992741
„Спешен ремонт на инвертор АХА 2300, 400 Hz, 90 kVa GPU във военно формирование 24900 – София”.Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 14:00 часа на 21.08.2014г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Ангел Хаджиев GSM 0898693232


05.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка и монтаж
на метална врата, видеонаблюдение и контрол на достъпа в сграда № 8 на военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаСРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН ДО 16.00 ч. на 11.09.2015г.

До 16.00 ч. на 28.08.2015 г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко Лилянов
сл. тел:
0292 29741
Документи


30.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на офис обзавеждане” във
в.ф. 44510 - София
Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 28.08.2015 г.Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждакапитан Румен Желязков
сл. тел: 0292 29742
Документи


28.07.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Комунално битови услуги/ наем на химически тоалетни”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 01.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаЕмил Милушев сл.тел. 02/ 92 24214 моб.тел. 0887 547 327 Документи


23.07.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.07.2015г.във в.ф. 44510-СофияСъбиране на ценови офертине се предвиждак-н Д. Пелев
Служ.тел:029229742
------


16.07.2015 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Изготвяне на проект по част Електрическа за присъединяване на В.Р. № 1175 – Долна Митрополия към електроснабдителната мрежа” във в.ф. 52090-Долна МитрополияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 20.07.2015г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаподп. Бойко Николов сл.тел: 06552/24-34, вътрешен:65504
GSM: 0887 603 445
------------------


16.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на климатици” във военно формирование
44510-София
Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
27.07.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждам-р Добрин
Марков,
сл. тел. 02/9228708,
моб. +359 888 466 771, e-mai: dobmarkov@yahoo.com
Документи


15.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Управление на два броя РУМ „Ястреб - 2МГ””Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.07.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи


24.06.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на одеало пожарозащитно”
2. „Доставка на пожарогасител СО2, 5 кг.”
3. „Доставка на пожарогасител водопенен”
4. „Доставка на пожарогасител прахов, 6 кг.”
5. „Доставка на пожарогасител СО2 –2x5кг.”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 03.07.2015г.във в.ф. 54320-БожурищеСъбиране на ценови офертине се предвиждак-н Игнат Иванов
Служ.тел:029228667
GSM:0888499067
------


22.06.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за
контакт
Докуме-нтация
„Доставка на прибори за еднократна употреба”
във в.ф. 22320-Божурище
Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПНе
се предвижда
Не
се предвижда
До 16:00 ч.
на
24.07.2015г.
Събиране
оферти
Не
се предвижда
подполковник
Кирил Кръстев
тел. 02/9228534
GSM: 0894454254
Приложение1


Документи

18.06.2015 г.
Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 52090-Долна МитрополияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 22.06.2015г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждам-р Мирослав Илиев
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548,
GSM: 0888 799 756
к-н Николай Николов
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548
GSM: 0889 443 305
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във в.ф. 52090-Долна МитрополияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 22.06.2015г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждам-р Мирослав Илиев
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548,
GSM: 0888 799 756
к-н Николай Николов
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548
GSM: 0889 443 305
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 44510-СофияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаУдължен срок
до 16.00 ч. на 24.07.2015 г.

До 16.00 ч. на 14.07.2015г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Дойчин Пелев
сл.тел: 029229742 или 029229741
Документи
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във в.ф. 44510-СофияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаУдължен срок
до 16.00 ч. на 24.07.2015 г.

До 16.00 ч. на 14.07.2015г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Дойчин Пелев
сл.тел: 029229742 или 029229741
Документи

11.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на индивидуални аварийни бутилки за дишане под вода, в комплект с адаптер за пълнене от компресорна станция”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. Доставка на авиационна индивидуална спасителна жилетка АСЖ-58, АСЖ-63П или аналогични;
2. Доставка на авиационно тактическо елече олекотено, комплект с НАЗ;
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. „Доставка на преносима радиостанция с „Hands free”;
2. „Доставка на предпазна каска, съвместима с преносимата радиостанция с „Hands free”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. „Индивидуална подвесна система (сбруя)”;
2. „Протриващо устройство „осмица” за контролирано спускане по алпийско въже”;
3. „Карабинер алпийски – стоманен, с ключалка тип “Keylock system”;
4. „Карабинер алпийски – алуминиев, с муфа”;
5. „Стоп десандьор – система за спускане по алпийско въже”;
6. „Водещ самохват - за изкачване по въже и за извличане на пострадали”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. „Спасителен колан за бързо извличане (евакуация)”;Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши
юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи

08.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Неотложен ремонт на прикачно оборудване на колесни трактори ТК-60, ТК-80 и Т-150“ във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 11.06.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
ПОКАНА

05.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на Rescue basket /Спасителна кошница/- комплект”
2. „Доставка на Контейнер с колелца, предназначена за АСР оборудване”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаУдължен срок
До 16.00 ч.
06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев GSM:0887547327
тел:02/9224214
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
обществена поръчка с две обособени позиции за „Ремонт на елементи от вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
16.06.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОП

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


04.06.2015г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Следгаранционна поддръжка и ремонт на моторни коси и триони Husqvarana, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл.15, ал.4, т.2 и Глава седем „а”, от ЗОПДо 16.00 часа на 12.06.2015г.Събиране на офертине се предвиждаСтефан Бозов сл.тел. 02 / 92 24 215
GSM: 0889 434 594
Емил Милушев
Сл. тел.: 02/92 24 214
GSM:0887 754 327
ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. „Доставка на медицински вакуум матрак
2. „Доставка на комплект медицински вакуум шини за обездвижване на крайници”
3.„Доставка на Спасителна носилка, сгъваема с поплавъци подходяща и за вода
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждат.3 Удължен срок
До 16.00 ч. на
06.07.2015г.

До 16.00 ч. на 24.062015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев GSM:0887547327
тел:02/9224214
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


26.05.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на бойлери ” във в.ф. 54320
Божурище
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 12.06.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждам-р Игнат Иванов
Служ.тел:0292 /28665
GSM:0886499067
------
„Ремонт на компютри”
във в.ф 54320-Божурище, 22320- Божурище, 44510-София, 26030- Безмер, 28000- Гр.Игнатиево и 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 04.06.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждав.ф 54320-Божурище-майор Митко Димитров, GSM 0888486875, 22320- Божурище- п/п Йонко Георгиев-GSM-0882129706, 44510-София-п/п Илиан Ковачев, GSM-0884521505, 26030- Безмер, к-н Страхил Стоянов- GSM-0887840201, 28000- Гр.Игнатиево-м-р Деян Борисов- GSM-0898735267, 32040-Крумово-к-н Ангел Камарски- GSM-0898745297------
„Ремонт на копирни и печатащи устройства”
във в.ф 54320-Божурище, 22320- Божурище, 44510-София, 26030- Безмер, 28000- Гр.Игнатиево и 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 04.06.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждав.ф 54320-Божурище-майор Митко Димитров, GSM 0888486875, 22320- Божурище- п/п Йонко Георгиев-GSM-0882129706, 44510-София-п/п Илиан Ковачев, GSM-0884521505, 26030- Безмер, к-н Страхил Стоянов- GSM-0887840201, 28000- Гр.Игнатиево-м-р Деян Борисов- GSM-0898735267, 32040-Крумово-к-н Ангел Камарски- GSM-0898745297------

04.05.2015г.
„Доставка на перилни и почистващи препарати” Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа
12.05.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
Документи
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция


Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок
за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумен-
тация
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии - литиеви батерии „Буря” 4ЛО-R14 „П”/„Прибой-2C”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
07.04.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-жа Мила Славева
сл.тел:02/92 24 213
моб.тел:
0888 988 881

Документи
ПРОТОКОЛ
„Отдаване под наем на части от недвижим имот-публична държавна собственост във войскови район – в.ф. 28000-Гр. Игнатиево” Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на ППЗДС на чл.16 ал.2 от ЗДС с обща площ 20 кв.м. за 10 автомата Всеки работен от 09.00 часа до 15.00 часа от 17.03.2015г. до 08.04.2015г.До 15.00 часа на 08.04.2015г. До 15:00 часа на 17.04.2015г.Събиране
на оферти
Предвижда сек-н Светослав Стоянов
сл.тел:032/905548
моб.тел:0898735202
Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

СЪОБЩЕНИЕ

Документи
„Неотложен ремонт на паропровод в района на в.ф 54320-Божурище”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 27.02.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждам-р Ст.Господинов
тел:02/9228665
GSM:0887396605
Старши експерт
Емил Милушев GSM:0887547327
------