ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
ПО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

06.07.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 38550 - ЛокватаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на
17.07.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертилейтенант Петър Нешовски сл. тел: 24293
моб. тел: 0876094577
Справка – лицето за контакт

 
 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 
 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 
 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 
 

02.07.2020г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 28540 - ТрудОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 14:00 ч. на
17.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Георги Георгиев
сл.тел:032/ 901859
моб.тел:089 6791896
оф.канд Любомир Иванов
сл.тел:032/ 901824
моб.тел:0888938073

Приложение №

 
 

02.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
15.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Милен Дичев Михалев тел.: 0898740940
капитан Милка Сотирова Костова тел.: 0894366898
Приложение 1

 
 

30.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на Skype for Business IP телефонен апарат от базов клас във военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Биляна Евтимова
сл.тел: 02/9228761,
02/9228766,
моб.тел: 0885285144
Справка – лицето за контакт

 
 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
10.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Красимир Лалев 032/905643
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицето за контакт

 
 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за водопровод във военно формирование 42130 - БоровецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
08.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Йордан Николов
сл. тел: 02/92 29662
GSM: 0887410550
e-mail: cspls_borovec@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 54720 - Пловдив (с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково)ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
03.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Камен Атанасов
032/906650
0898737927
stoyanova_54720@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

26.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка Мерцедес във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
10.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
 

22.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
29.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Стоян Димитров
тел.: 0887742399
e-mail: spd_vardun@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

22.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар”
във в.ф. 36010-Медковец.
Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 15.00 часа на 10.07.2020г.
Събиране на офертине се предвиждамайор Любомил Цветанов, тел.0887246350, 0884542348.
п.к. 3670, с. Медковец, , военно формирование 36010.
e-mail:36010k@mail.bg
Приложение

 
 

18.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
до 12.00 часа на 03.07.2020 г.Събиране на офертине се предвиждак-н Красимир Лалев 032/905643
полк. Иван Иванов 032/905504
Приложения

 
 

18.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за радиолокационна техника (РЛТ) във военно формирование 54270 - ПловдивОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Милен Михайлов
Тел: 032/906 617
GSM: 0894 403 587
e-mail: plovdiv54270@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 
 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за ползване на част от войскови район № 2482 от мобилен оператор „А1 България“ ЕАД във военно формирование 32610 - БанкяОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-Удължаване на срока за приемане на оферти до 16:00 ч. на
31.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Светлозар Стойнев,
сержант Илия Златков
Тел. 02/92 39155
Справка – лицето за контакт

 
 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 26810 - ПоповицаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
30.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Веселин Николов Цанков
тел: 0898735773
Справка – лицето за контакт

 
 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
03.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210
Справка – лицето за контакт

 
 

16.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни във военно формирование 22320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
01.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМ-р Михаил Стоянов
Тел: 28536
GSM: 0888853936
Справка – лицето за контакт

 
 

15.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за възстановяване на комуникационен шелтър във военно формирование
36010 - Медковец
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
24.07.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Любомил Цветанов
тел:0887246350
0884542348
e-mail:36010k@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

12.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Доставка на спасителни парашути С-4У и ПН-58Обществена поръчка по чл.20, aл.6 от ЗОП--
До 16:30 часа
на
26.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

 

 

12.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника и оборудване” във
в.ф. 52090-Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвижда-до 15:30 ч. на 17.06.2020 г.Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Антон Антонов
сл. тел. 06552/ 24-34, моб. тел. 0887 349 095 е-mail: vvub2001@abv.bg

-

 
 

10.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на амортизатори за електрически двигател за радиолокационна техника”
във в.ф. 42520-Щръклево
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 часа
на
06.07.2020 г
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Росица Дончева, сл. тел. 0292 81126,
моб. тел. 0884359555, електронна поща: rosica.doncheva@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

09.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност
във военни формирования на Военновъздушните сили”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаСлед утвърждаване на списък с одобрени учстници във възлагането на ОППредварител
но проучване
на потенциални изпълнители на ОП
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 
 

08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка и монтаж на PVC дограма при запазване на съществуващата конфигурация, включително комарници за отваряемите части във военно формирование
32720 - Радишево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 18:00 ч. на
26.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел.: 32770:
моб. тел.: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 
 

08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изработване на покривала за 2 бр. палатки (от комплекта за технологично оборудване МС – 1760) и на под за 1 модул от същата палатка за военно формирование
36150 - Стара Загора, ВР 1479-3
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
-До 11:00 ч. на
12.06.2020 г
-
Не се предвижда
Събиране на офертиК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375
Справка – лицето за контакт

 
 

04.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на знамена във военно формирование
54320 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
12.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан
Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
моб. телефон:
0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 
 

04.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначалната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 15:00 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаподп. Деян Евлогиев Борисов сл. тел. 032/905560

м-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел. 032/905561
0888001671
0898735842
Приложение 1

Приложение 2

 
 

03.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за копирни и печатащи устройства, невключени в рамковите споразумения и договори по ЦООПОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12.00 ч. на
12.06.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертиподп. Румен ГАЙДАРОВ
сл.тел:02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887312992
okins44510@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на компоненти за изграждане на система за планиране и проиграване на мисията във военно формирование 26030-Безмер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП--
До 16:00 часа
на
15.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждаст. серж. Николай Атанасов Пройчев, сл. тел. 046/666906, моб. тел. 0888708925, поща: ekins@mail.bg

 
 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Доставка на въглищаОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
05.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

Договор

 
 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка на захранващи блокове за монтаж на еврошина от тип Siemens BEP1331-1SH02 или негов еквивалентОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
08.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Хрисимир Атанасов, сл. тел: 51606,
моб. тел: 0893575210,
e-mail: zktv52860@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и полигонни изпитвания за установяване на техническото състояние на 30 mm авиационни патрони с ОФЗ, БР и БТ снаряди, тип АО-18 (ГШ-6-30)”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
15.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на неуправляеми авиационни ракети С-5КП и взриватели В-5КП”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

Договор

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на взриватели за авиационни бомби АМВ-А-Э-2 и АВУ-ЭТ”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвижда
До 16:30 часа
на
19.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бойлериОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
29.05.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
мобилен телефон:
0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Възстановяване на работоспособността на стационарна светотехническа система във военно формирование 26030-Безмер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП--
До 16:00 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждамайор Емил Ганчев Георгиев,
сл. тел. 046/666906,
моб. тел. 0887527995, електронна поща: ekins@mail.bg

 
 

22.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на модули „ACCESS POINT“ за ЗРК 2К12 към военно формирование 36150-Стара Загора, ВР 1479-3ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 11:00 ч. на
05.06.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375
Справка – лицето за контакт

 
 

19.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 81 във военно формирование 22320 – Божурище”
Обособена позиция № 1- “Ремонт на хидроизолация и довършителни работи по фасадата на сграда №81”
Обособена позиция № 2- “Доставка и монтаж на догарми”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвижда
До
14.00 ч. на 12.06.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Петър Йорданов
Тел:02/92 28504
GSM: 0888123868
Справка – лицето за контакт
„Ремонт на сграда №17 „Щаб” във военно формирование 36510 – Полски Градец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвижда
До 16:00 ч. на 03.06.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Георги Георгиев,
мобилен телефон 0884 542 330
Справка – лицето за контакт

 
 

19.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изграждане на комуникационна инфраструктура между РЛС 1РЛ113Е и метална вишка във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.06.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка – лицето за контакт
Осигуряване на кран за демонтиране (премахване) на съществуваща радиолокационна станция (РЛС) от метална вишка и монтирането на вторичен радар MSSR 2000I върху същата във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 
 

15.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Състояние на процедуратаПубликуване на информация за търга в ежедневниккЛице за контактДокументация
Ремонт на автобус Мерцедес
във военно формирование 52090 - Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:30 ч. на
19.05.2020 г.
-
Събиране
на оферти
Не се предвиждакапитан Генади Георгиев
сл. тел.: 06552/24-34, вътрешен 65543
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub 2001@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 
 

15.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 7 „Склад № 13“ във
в. ф. 26810-Поповица“
Отворена – на основание чл. 18, т.1 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.05.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Веселин Николов Цанков, тел. 0898735773

 
 

14.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Абонаментно поддържане, обслужване и ремонт на асансьорна техникаОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
21.05.2020 г.

Избор на Изпълнител
Не се предвиждаЦветомир Цветанов
сл.тел :02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg


Изисквания на възложителя

ДОГОВОР

 
 

11.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на комуникационно оборудване за предаване на данни във военно формирование 32720 - РадишевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
26.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка -
лицето за контакт

 
 

28.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на телоподаващ заваръчен апарат
във военно формирование 32610 - Банкя
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15.00 ч. на
26.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Светлозар Стойнев
Тел. 0888992741
Справка – лицето за контакт
Ремонт на 3 (три) броя филтри за несинхронни импулсни смущения (НИС)ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15.00 ч. на
08.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиСтарши лейтенант
Петър Яков
Тел: 032/901843
GSM: 0898325830
e-mail: vf28540@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

13.04.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на консумативи за авиационна техника във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП- До 12.00 ч. на
24.04.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димитър Василев Кичуков –
тел.: 0898741392

Справка -
лицето за контакт

 
 

10.04.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент (24 V/48 Ah)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Протокол


Договор

 
 

06.04.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за разширяване на структурно-кабелна система за КИС "ЩИТ" за нуждите на военни формирования 24980, 22320 и 34630 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП - До 12.00 ч. на
16.04.2020 г.
- Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Златковски
служебен телефон: 029228602
мобилен телефон: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 
 

03.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
22.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение №1

Съобщение

Протокол

Договор

„Физико-химичен анализ на проби от барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети, от изделия
62MK и 72 ”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
24.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение №1

Съобщение

Протокол

Договор


 

 

02.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Почистване и ремонт на резервоари за гориво във военно формирование 26030–Безмер“Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
16.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Димо Христов
сл.тел: 046/666 906,
вътр. 47043
моб.тел:0889/71-67-63
Приложение №1

 

 

20.03.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Проверка и еталониране на въздухозареждач 5Л-94 от технологично оборудване”Обществена поръчка по чл. 20 aл. 6 от ЗОПДо 16:00 часа
на
10.04.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Александър Ячовски
сл.тел:02/92 24 214
моб.тел:0898743288
Приложения

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР и Приложения

 
 

09.03.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност
във военни формирования 22320 - Божурище и 32610 -Банкя”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаСлед утвърждаване на списък с обобрени учстници във възлагането на ОППредварител
но проучване
на потенциални изпълнители на ОП

Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

ПОКАНА

Приложение № 2

 
 

21.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквивалентно/и”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 6 от ЗОП
До 16:00 часа
на
09.03.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ

 
 

18.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни фотоленти и химикали за проявяване”
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП

Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
27.02.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Приложения № 2

Протокол № 1

Протокол № 2

 
 

04.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Технически преглед на индустриален жп клон във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
10.02.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаЦветомир Цветанов, сл.тел. 02/92 24 213, e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg

Приложения

Приложениe 1

 
 

07.01.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на годишен абонамент за обновяване на сборници „Jeppesen” и база данни с аеронавигационна информация на военни въздухоплавателни средства
за нуждите на ВВС“
Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
14.01.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

 
 

03.12.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово”Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т.1 от ЗОПДо 12.00 ч. на
09.12.2019 г.
не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 032/906339
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 
 

02.12.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
,,Доставка на акумолаторни батерии за UPS''Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 ч. на 09.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл. тел. 02/9228660
моб.Тел: 0888486875
vf54320@mail.bg
Справка -
лицето за контакт

 
 

02.12.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Частичен ремонт на сграда № 81’’(подмяна на дървена с PVC дограма) във военно формирование 22230 - Божурище”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП-До 12.00 ч. на
06.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМ-р Михаил Стоянов
Тел:28536.
GSM: 0888853936

Справка -
лицето за контакт
„Ремонт на покрива на хранилище № 14“ във военно формирование 26810 - ПоповицаОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП- До
09.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Веселин Николов Цанков, тел. 0898735773Справка -
лицето за контакт

 
 

29.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на текстилни изделия във военно формирование 42130 - Боровец”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
04.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067
Справка -
лицето за контакт

 
 

29.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Мълниезащитна инсталация на склад АВ във военно формирование 32610 - Банкя”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Светлозар Стойнев
Тел. 39155
Майор Светлозар Стойнев
Тел. 39155 Справка – лицето за контакт
„Ремонт на офис техника и периферни устройства”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Инджов
сл.тел. 032/905561
0888001671
s.indzhov@armf.bg
ст.серж. Петкова 0898735842
Справка – лицата за контакт
„Доставка на морска сол” във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 ч. на
05.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиАнатоли Мишев
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0886 929 023
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицата за контакт
„Доставка на факс апарати, използващи хартия формат А4, с допълнителни възможности за копиране, сканиране и печат”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
02.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Димитър
Чакъров
Тел:032/906632
GSM:0888664481
е-мейл: plovdiv54270@abv.bg
Справка – лицето за контакт
“Доставка на обзавеждане във военно формирование 42130 – Боровец”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
09.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка – лицeтo за контакт

 

 

28.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях и др. подобни“ за военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димо Христов
сл.тел: 046/666 906
моб.тел:0889/71-67-63
Техническа спецификация
„Доставка на конвектори от типа TCP/IP-HDLC” за базови екстрактори“ за военно формирование 24980 - БожурищеОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Димитър Иванов Вълчев, служебен телефон 029228605,мобилен телефон 0885199881Справка – лицето за контакт

 

 

28.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
“Доставка на факс апарати, използващи хартия формат А4, с допълнителни възможности за копиране, сканиране и печат”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 09.00 ч. на
06.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Даниел Димитров
0889442101
сл.тел: 56503
Справка -
лицето за контакт
„Ремонт на пътен участък между сграда № 2 и сграда № 6
във военно формирование
44510 - София”
ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 15.00 ч. на
11.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиЖелязко Лилянов
сл. тел:
02/9229741
02/9229742
Справка -
лицето за контакт

 
 

28.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на офис оборудване /обзавеждане, невключени в РС на ЦОП”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До16:00 на 04.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка -
лицето за контакт
“Доставка на хладилници”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка -
лицето за контакт
“Доставка на телевизионни приемници за оборудване на стаите от хотелската част на блокове А, Б и В във военно формирование 42130 - Боровец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП- До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка -
лицето за контакт

 

 

27.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
“Доставка на материал за запълване и уплътняване на фуги” във военно формирование 28770 - БалчикОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиЕмил Милушев. 0887 547327,
Неделчо Иванов 0888 061 885
Красимир Петров
0885011432
Справка – лицата за контакт
“Доставка на машина за запълване на фуги” във военно формирование 28770 - БалчикОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиЕмил Милушев. 0887 547327,
Неделчо Иванов 0888 061 885
Справка – лицата за контакт
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 - Крумово”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 ч. на
04.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Цветан Димитров Джулев
моб. тел.: 0898741074
сл. тел. 906485

капитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 906339
Справка – лицата за контакт

 

 

27.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на компютърна техника, хардуер, копирни и печатащи устройства, числящи се на военно формирование 26450-София“ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
02.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка -
лицето за контакт

 
 

27.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на покриви на сграден фонд” във военно формирование 34630 - БожурищеОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП- До 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Венцеслав Вълчев
Тел:28566/28567.
GSM: 0887298285

Справка -
лицето за контакт

 
 

26.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26600 - БратовоОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
04.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Цветелин Иванов моб. тел. 0898766830
Ст. серж. Георги Колев моб.тел. 0887645581
Справка – лицата за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
28.11.2019 г.

Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Емил Ганчев Георгиев, служебен телефон:046/666906, мобилен телефон:0887527995, електронна поща:ekins@mail.bg.Справка – лицата за контакт
„Частичен ремонт на сграда №14 „Щаб” във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 ч. на
04.12.2019 г.

Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел. 65770:
GSM:
0886252697
Справка – лицето за контакт
„Доставка на факс апарати, използващи хартия формат А4, с допълнителни възможности за копиране, сканиране и печат“ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
02.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка – лицето за контакт

 
 

26.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за ВФ 54320 -БожурищеОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.12.2019 г
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
vf54320@mail.bg

Справка -
лицето за контакт

 
 

26.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за ВФ 54320 -БожурищеОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП- До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
vf54320@mail.bg
Справка -
лицето за контакт

 
 

26.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.30 ч. на
28.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Ивайло Горанов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888 448 928
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 15.30 ч. на
28.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Ивайло Горанов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888 448 928
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

22.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 44510 - СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП- До 16.00 ч. на
29.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Георги Гьошев
сл.тел:02/9228776,
02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887602436
Справка -
лицето за контакт

 
 

22.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 03.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на оферти к-н Красимир Лалев 032/905643
лейт. Димитър Гачев - 032/905548
Справка -
лицата за контакт

 
 

21.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
28.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
капитан Димитър Христозов
GSM:0898737727

Справка -
лицата за контакт
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
29.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка – лицето за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
29.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка – лицето за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
27.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Станислав Атанасов Инджов
сл.тел. 032/905561
0888001671
0898735842
e-mail: s.indzhov@armf.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

21.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку
ментация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00ч. на 28.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Илиян Илиев
Тел: 0887055034

капитан Димитър Христозов
Тел.: 0898737727
Справка -
лицата за контакт

 
 

19.11.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
"Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП" за ВФ
54720-Пловдив (с.Елена,общ.Хасково,обл.Хасково)
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 на
26.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Велислав Тодоров
032/906650
0895649650
Справка -
лицето за контакт

 
 

 
 

19.11.2019

Обявата се
отнася за:Вид на ОП: Срок за закупуване на документация:Срок за подаване на оферти:
Дата на провеждане на търга:
Публикуване на информация за търга в ежедневник:Състояние на процедурата:Лице за контакт:Доку-
ментация:

Доставка на консумативи за
печатащи
устройства,
които не
са включени
в рамкови споразумения на ЦООП"
за
ВФ 54720-Пловдив (с.Елена,общ.Хасково,обл.Хасково)

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Велислав Тодоров
032/906650
0895649650
Справка -
лицето за контакт

 

12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил " Мерцедес - АКТРОС" във В.Ф. 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 25.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Недялко Митев
Тел: 032/905543
Справка -
лицето за контакт

 

12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на диагностична апаратура за ППС във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 21.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Петър Петров
Тел: 032/905549
Справка -
лицето за контакт

 
 

12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил " Мерцедес - АКТРОС" във В.Ф. 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 25.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Недялко Митев
Тел: 032/905543
Справка -
лицето за контакт

 
 

11.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на 17 /седемнадесет/ броя метални филтърни елементи за специално оборудване на МАЗ 5334 във формирование 32040 - Крумово.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 12.00 ч. на 14.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Тихомир Руменов Николов
Тел: 0878797437

капитан Даниел Тодоров Петрински
Тел: 0898743906
Справка -
лицето за контакт

 
 

11.11.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доствка на измерителни уреди за военните формирования от състава на Военновъздушните силиОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 12.00 ч. на 18.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Антон Антонов
Тел: 06552/24-34
моб. тел.: 0887349095
e-mail: vvub2001@abv.bg
Справка -
лицето за контакт

 
 

11.11.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
,, Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули ,,AC 2012_SQL Server"Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.30 ч. на 18.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл.тел. 02/9224213,
email: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания и приложения

 
 

06.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛицa за контактДокумента-
ция
„Доставка на железария”.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо
16.00 часа на 18.11.2019 г.
капитан Петър Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
мобилен телефон:
0878 22 32 10
Информация от лицето за контакт

 
 

06.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокумента-
ция
„Доставка на апарат за дестилиране на вода – подов монтаж” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 14.11.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Мая Бойчева 032/905544Информация от лицето за контакт

 
 

05.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите

Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на годишен абонамент с ежемесечно обновяване на навигационна база данни (NAVDB) за бордните навигационни системи на самолети C-27J Spartan PC-12 Pilatus ”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
15.11.2019 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаКапитан Марио НИКОЛОВ,
02/92 28 818
Майор Мирослав ПИПЕВ
buaftab@mail.bg

 
 

01.11.2019
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документация
Срок за Приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на
пенообразувател –
3 200 литра във военно
формирование 28000 –
Граф Игнатиево”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 11.11.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Иван Иванов -
032/905504;032/905543
или
к-н Красимир Лалев-
032/905643
Справка -
лицата за контакт

 
 

31.10.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на личнии предпазни средства във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на 10.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Николай Димов
Тел: 032/905647
ц.сл. Юрий Куюмджиев
Тел: 032/905597
Справка -
лицето за контакт

 
 

31.10.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на лични предпазни средства във военно военно фроморование 32040 - Крумово.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 12.00 ч. на 12.11.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на офертиПодполковник Петко Стойчев Кискинов
тел: 0898795666; 0885602998
капитан Руслан Тодоров Иванов
тел: 0898739111
Справка -
лицата за контакт

 
 

31.10.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Състояние на процедуратаПубликуване на търга в ежедневникЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на резервни части за инженерна техника във военно формирование 32040Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 20.11.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаДимитър Иванов Горанов
Тел: 0894479257
Милка Сотирова Костова
Тел: 0894366898
Справка -
лицето за контакт

 
 

30.10.2019
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 12.11.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
02/9229741
От
лицето за контакт

 
 

25.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Авариен ремонт на система за видеоконтрол и наблюдение на отдалечен войскови район 1089 „Момина скала” от състава на военно формирование 26450-София“Обществена поръчка
по реда на
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 05.11.2019 г.Събиране на офертиЛейт.Николай НИКОЛОВ
сл.тел:02/9228766,
02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0882613535
Справки за техническите изисквания – лицето за контакт

 
 

21.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокумента-
ция
„Ремонт на електрически котел „DAKON PTE 45“ в сграда №12 „Битов корпус“ във военно формирование 32610 - БанкяОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 28.10.2019гСъбиране на офертиНе се предвиждаМайор Мирослав Илиев
Тел: 0899 830 527

 
 

17.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Технически преглед, обслужване и ремонт на „Склад ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000”Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 31.10.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Иван Иванов – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543
м-р Мая Бойчева – сл. телефон: 032/905 544
graf_log@abv.bg

 
 

14.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на факс апарати за военни формирования от състава на Военновъздушните сили” – 15 броя факс апарати, използващи хартия формат А4“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвижда До 16:00 ч. на 23.10.2019 г.Събиране на офертим-р Георги ГЬОШЕВ
сл.тел:02/9228776,
02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887602436
Справки за техническите изисквания – лицето за контакт

 
 

14.10.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваемо токозахранващо устройство, модел ,,Tripp Lite Smart Online 3-Phase E3” от комплекта на ,,Адаптирана радарна система РСП-10 МН ЕП”, числяща се на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 18.10.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Милен Тончев Михов
сл.тел. 032/905561
GSM 0898737836
к-н Георги Цанков Генков
сл.тел. 032/905663
GSM 0899534578

 

09.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваемо токозахранващо устройство модел „Powerware PW9305”, числящо се на военно формирование 44510-София”Обществена поръчка
по реда на
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 17.10.2019 гСъбиране на офертим-р Георги ГЬОШЕВ
сл.тел:02/9228776,
02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887602436
Справки за техническите изисквания – лицето за контакт

 

03.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на електронни везни” във военно формирование 28000-Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 14.10.2019гСъбиране на офертиНе се предвиждак-н Тодор Вачев 032/905644

 

02.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на склад №59 – 3М9 към военно формирование 36150-Стара Загора” ВР 1479-3Обществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП11.00 ч. на 11.10.2019 г.Събиране
на оферти
не се предвиждаК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375

 

01.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Диагностика и ремонт на автобус Форд Транзит във военно формирование 54320 – Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16.00 часа на 17.10.2019 гмайор Пенко Христов,
сл. тел:
02 9228 678,
мобилен телефон: 0888444723
e-mail:
vf54320@mail.bg

 

 

01.10.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
Ремонт на част от покрив на сграда № 14 „Хранителен блок”
във военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 21.10.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
От
лицето за контакт

 

25.09.2019 г.
Обявата се отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контакт
Доку-
мента-
ция
„Доставка на банно-перална техника” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево
Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 13.10.2019 г.
Събиране на оферти
Не се предвиждак-н Николай Димов 032/905647

 

 

25.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на шевна машина” във военно формирование 28000-Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 13.10.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждак-н Николай Димов 032/905647

 

 

 

24.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
“Ремонт на покрив на сграда №16 „ЩАБ“ във военно формирование 34690-Добри дол“Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 15.00 ч. на 03.10.2019 гТърсене на изпълнителне се предвиждаСт. серж Кирил Георгиев Иванов
GSM:0887095871
Email: mura715@abv.bg

 

24.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на покрива и фасада на сграда № 83 ,,Топла връзка и котелна централа’’ във военно формирование 22230 - Божурище”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 11.10.2019 г.Събиране на ценови офертине се предвиждаМ-р Михаил Стоянов
Тел:02/9228536.
GSM: 0888853936.

 

 

24.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 26810 – Поповица”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 16:30 часа на 11.10.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
майор Веселин Цанков
GSM: 0884 542 357,
0898 735 773

 

 

24.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търга Публикуване на информация за търга в ежедневник Състояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на лек костюм за балистична защита с каска с визьор в комплект във военно формирование 52090 – Долна Митрополия”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 ч. на
10.10.2019 г.
Не се предвижда Събиране
на оферти
капитан Емил Василев Георгиев
сл тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0878267275
е-mail: vvub 2001@abv.bg

 

 

19.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокумента-
ция
Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - КрумовоУслуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 16.10.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждамайор Бисер Стефанов Шопов –
тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437
инвестиционен проект

 

 

18.09.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”Обществена поръчка по чл. 20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
30.09.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

 

 

18.09.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на строителни материали за изграждане на площадка за монтиране на жилищен контейнер за дежурни разчети на РЛС от военно формирование 36910-Балчик“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 27.09.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Мартин Веселинов Стойчев мобилен тел 0887376347, еmal: : zastava@abv.bg

 

 

18.09.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокумента-
ция
„Доставка на 3 200 литра флуорпротеинов пенообразувател” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 07.10.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Иван Иванов -032/905504;032/905543
или
к-н Красимир Лалев- 032/905643
Документи

 

 

18.09.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка и монтаж на жилищен контейнер за дежурните разчети и личен състав във военно формирование 36910-Балчик“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 27.09.2019 гСъбиране на офертиНе се предвиждакапитан Мартин Веселинов Стойчев мобилен тел 0887376347, еmal: : zastava@abv.bg

 

 

05.09.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контакт
Доку-
ментация
„Авариен ремонт на електропреносната мрежа във военно формирование 54270 – Пловдив“Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.30 ч. на 19.09.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждамайор Калоян Георгиев, тел. 032906630, GSM: 0887045030, email: plovdiv54270@abv.bg
От
лицето за контакт

 

 

20.08.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактПисмо
„Провеждане на курс за обучение на трима пилоти и трима оператори за експлоатация на бордна система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000, с включено калибриране на оборудването”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.08.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

 

12.08.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-мента-
ция
„Провеждане на обучение на специалисти за безразрушаващ контрол по вихротоков метод/ЕТ/, метод радиография/РТ/ и ултразвуков метод /UT/ по изискванията на стандарт БДС ЕN 4179:2017”.Обществена поръчка по чл. 20,
ал. 4, т.3 от Закона за обществени поръчки
не се
предвижда
не се предвиждаДо 16,00 ч. на 22.08.2019г.Събиране
на оферти
не се предвижда м-р Петко Цеков
тел.: 0888 496 902
vf54320@mail.bg

 

 

25.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на бойлери във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП
до
16.00 часа на 09.08.2019 г
капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 6673,
мобилен телефон:
0878 22 32 10
От лицето за контакт

 

 

23.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на климатична техника” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16,00 ч. 29.07.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов тел. 032/905640
или
к-н Красимир Лалев 032/905643
ДОКУМЕНТИ

 

 

12.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контакт


Документация
Доставка на резервни части за ремонт на моторни триони и храсторези във военно формирование 32040.ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП12.00 часа на 31.07.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаМилен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение

 

 

05.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на спортни артикули и екипировка” във
в.ф. 42130-Боровец
Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.30 ч. на 16.08.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЙордан Донев
сл. тел:
02/9229688
GSM:
0887640448
e-mail: cspls_borovec@ abv.bg
От
лицето за контакт

 

05.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на инструмент” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 18.07.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов -032/905640; 032/905543
или
к-н Петър Петров - 032/905549
Информация от лицата за контакт

 

03.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за Форд F379” за военно формирование 52090 – Долна Митрополияобществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 часа на 10.07.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Генади Танов Георгиев
телефон 06552/24-34, вътрешен 65543
GSM 0888132784
е-mail: vvub2001@abv.bg

 

03.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Диагностика и ремонт на автобус Мерцедес” във военно формирование 52090 – Долна Митрополияобществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 часа на 10.07.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Генади Танов Георгиев
телефон 06552/24-34, вътрешен 65543
GSM 0888132784
е-mail: vvub2001@abv.bg

 

03.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на термомаска и термочорапи във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 26.07.2019 г.майор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

 

03.07.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 19.07.2019 г.майор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

 

02.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на парна инсталация във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 23.08.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
От
лицето за контакт

 

25.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на хидравлична помпа за създаване на налягане”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от ЗОПне се
предвижда
не се предвиждаДо 16:00 часа
на
03.07.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаМайор Мишо Въльовски
0888 461755
vf54320@mail.bg

 

25.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на въздушна помпа за създаване на налягане”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
03.07.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаМайор Мишо Въльовски
0888 461755
vf54320@mail.bg

 

19.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на подвижно обзавеждане на помещенията за разполагане и експлоатация на симулатор за полетни и навигационни процедури на самолет РС-9М и система за компютърно базирано обучение в сграда № 24 – „Тренажорен комплекс” във военно формирование 52090 – Долна Митрополия”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 часа на 27.06.2019г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Асен Райков телефон 06552/24-34
GSM 0887 567 611
е-mail: vvub 2001@abv.bg

 

19.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на ултразвукови уреди за прогонване на птици на слънчева енергия във военно формирование 52090 – Долна Митрополия”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 12:00 часа на 27.06.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Владимир Сомлев телефон 06552/24-34, вътрешен 65546
GSM 0876116679
е-mail: vvub 2001@abv.bg

 

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на емблеми за завършилите курс за оцеляване на летателен състав на суша и в морски условия във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
до
16.00 часа на 19.06.2019 г.
капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

 

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности на водопроводната мрежа” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 08.07.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаподп. Свилен Василев-032/905504;032/905543
или
к-н Красимир Лалев- 032/905643
ДОКУМЕНТИ

 

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на знамена във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
до
16.00 часа на 05.07.2019 г.
капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

 

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
"Доставка на въглища"Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 27.06.2019г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ