ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
ПО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
12.08.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-мента-
ция
„Провеждане на обучение на специалисти за безразрушаващ контрол по вихротоков метод/ЕТ/, метод радиография/РТ/ и ултразвуков метод /UT/ по изискванията на стандарт БДС ЕN 4179:2017”.Обществена поръчка по чл. 20,
ал. 4, т.3 от Закона за обществени поръчки
не се
предвижда
не се предвиждаДо 16,00 ч. на 22.08.2019г.Събиране
на оферти
не се предвижда м-р Петко Цеков
тел.: 0888 496 902
vf54320@mail.bg

25.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на бойлери във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП
до
16.00 часа на 09.08.2019 г
капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 6673,
мобилен телефон:
0878 22 32 10
От лицето за контакт

23.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на климатична техника” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16,00 ч. 29.07.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов тел. 032/905640
или
к-н Красимир Лалев 032/905643
ДОКУМЕНТИ

12.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контакт


Документация
Доставка на резервни части за ремонт на моторни триони и храсторези във военно формирование 32040.ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП12.00 часа на 31.07.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаМилен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение

05.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на спортни артикули и екипировка” във
в.ф. 42130-Боровец
Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.30 ч. на 16.08.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЙордан Донев
сл. тел:
02/9229688
GSM:
0887640448
e-mail: cspls_borovec@ abv.bg
От
лицето за контакт

05.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на инструмент” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 18.07.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов -032/905640; 032/905543
или
к-н Петър Петров - 032/905549
Информация от лицата за контакт

03.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за Форд F379” за военно формирование 52090 – Долна Митрополияобществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 часа на 10.07.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Генади Танов Георгиев
телефон 06552/24-34, вътрешен 65543
GSM 0888132784
е-mail: vvub2001@abv.bg

03.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Диагностика и ремонт на автобус Мерцедес” във военно формирование 52090 – Долна Митрополияобществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 часа на 10.07.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Генади Танов Георгиев
телефон 06552/24-34, вътрешен 65543
GSM 0888132784
е-mail: vvub2001@abv.bg

03.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на термомаска и термочорапи във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 26.07.2019 г.майор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

03.07.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 19.07.2019 г.майор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

02.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на парна инсталация във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 23.08.2019 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
От
лицето за контакт

25.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на хидравлична помпа за създаване на налягане”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от ЗОПне се
предвижда
не се предвиждаДо 16:00 часа
на
03.07.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаМайор Мишо Въльовски
0888 461755
vf54320@mail.bg

25.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на въздушна помпа за създаване на налягане”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
03.07.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаМайор Мишо Въльовски
0888 461755
vf54320@mail.bg

19.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на подвижно обзавеждане на помещенията за разполагане и експлоатация на симулатор за полетни и навигационни процедури на самолет РС-9М и система за компютърно базирано обучение в сграда № 24 – „Тренажорен комплекс” във военно формирование 52090 – Долна Митрополия”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 часа на 27.06.2019г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Асен Райков телефон 06552/24-34
GSM 0887 567 611
е-mail: vvub 2001@abv.bg

19.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на ултразвукови уреди за прогонване на птици на слънчева енергия във военно формирование 52090 – Долна Митрополия”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 12:00 часа на 27.06.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Владимир Сомлев телефон 06552/24-34, вътрешен 65546
GSM 0876116679
е-mail: vvub 2001@abv.bg

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на емблеми за завършилите курс за оцеляване на летателен състав на суша и в морски условия във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
до
16.00 часа на 19.06.2019 г.
капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности на водопроводната мрежа” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 08.07.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаподп. Свилен Василев-032/905504;032/905543
или
к-н Красимир Лалев- 032/905643
ДОКУМЕНТИ

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на знамена във военно формирование 54320 - Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
до
16.00 часа на 05.07.2019 г.
капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

18.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
"Доставка на въглища"Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 27.06.2019г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

10.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на спортни артикули и екипировка”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 21.06.2019 г.капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210

07.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Комунално битови услуги – наем на химически тоалетни” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.06.2019гСъбиране на офертиНе се предвиждаподп. Свилен Василев - тел. 032/905504
или
м-р Станислав Грозданов 032/905543

07.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Оценка техническото състояние и системни настройки на НРЛОУ тип ВТ-1 и MSSR 20001, интегриран в РЛС П-18”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
13.06.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИ

07.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии - литиеви”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
17.06.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2


06.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 24V 22Ah или 24V 20AhОбществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
18.06.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

03.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Поддръжка и ремонт на тилова техника във военно формирование 52090 – гр. Долна Митрополия”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 12:00 ч. на 10.06.2019 г.Не се предвиждаСъбиране
на оферти
майор Николай Николов
сл тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 889 443 305
е-mail: vvub 2001@abv.bg
От лицето за контакт

29.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на оплетката на 6 (шест) милиметрова гъвкава видеоскопска сонда от комплектацията на видеоскоп OLYMPUS IPLEX FX модел IV8620P”Обществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 10.06.2019г.

Удължен срок:
до 16:00 часа на 13.06.2019г.
Прекратенане се предвиждац.сл.Александрина Мартинова
сл. тел :02 92 24 213
ц.сл. Красимир Иванов
сл. тел. : 02 92 24 413
ДОКУМЕНТИ

29.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на авиационни гуми”Обществена поръчка по чл. 20, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
10.06.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

22.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на сграда №18 „Щаб и спални помещения”
във военно формирование 36010-Медковец..
Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа
на 21.06.2019г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Любомил Цветанов
тел.0887246350
0884542348

п.к.3670, с. Медковец, , военно формирование 36010

ДОКУМЕНТИ

22.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за пътни превозни средства”
във военно формирование 34420-Костинброд“
Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила за управление на цикъла за планиране и организация на провеждането на обществени поръчки във военно формирование 34420 – Костинброд“До 12.00 часа
на 28.05.2019г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Красимир Костадинов
тел.0888856045

20.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
Ремонт на дозиметричен прибор тип
Radiac calculator „AN/VDR-2”
S/N 1264 E
производство на Canberra USA по предварително извършена диагностика
ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 14.30 ч. на
26.06.2019 г.
К-н
Андрей Андреев
в.ф. 22320 - Божурище
029228548
0882990245
e-mail: andrei_67
@abv.bg
Справка – лицето за контакт

20.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покривната хидроизолация на сграда №12 „Битов корпус”“ във военно формирование 36150-Стара ЗагораОбществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП14.00 ч. на 23.05.2019 г.Събиране
на оферти
не се предвиждаК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375

20.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда №35 „Гараж” в обособена част 4 на военно формирование 24900-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 30.05.2019г.Събиране на офертине се предвиждамайор Любомир Люцканов
GSM 0886 401 220

16.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - КрумовоУслуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 3204012.00 часа на 12.06.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждамайор Бисер Стефанов Шопов –
тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437
ДОКУМЕНТИ

15.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда №49 в обособена част 4 на военно формирование 24900-София”.“Обществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 14:00 часа на 23.05.2019гСъбиране на офертине се предвиждакапитан Росен Йорданов
GSM 0889 064987

15.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 26720 – Черноморец“Обществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП17.05.2019 г.Събиране на офертине се предвиждаКапитан Иван Славов Славов –моб.тел.0887760603

14.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за пътни превозни средства”Обществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП12.00 ч. на 22.05.2019 г.Събиране на офертине се предвиждаКапитан Симеон Маджаров,
сл. тел.: 02 92 24 290,
GSM: +359888493340,
E-mail: magicco@ gmail.com

10.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” 12.00 часа на 17.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаАлеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

ПРИЛОЖЕНИЕ

10.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 15.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаТодор Цвятков Цачев
тел.: 0898741592
Светлозар Цецов Александров
тел.: 0898735614

02.05.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на нова циркулационна помпа за вода тип „25 Е 50”, едностъпална, хоризонтална, с номинален дебит 25 литра в секунда и общ напор 50 метра във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 15.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Димитър Иванов Горанов –
тел.: 0894479257

04.04.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за инженерна техника – за 1 (един) брой автогрейдер ДЗ-122А, 1 (един) брой вакуумно-обировъчна машина IFA W50L и 1 (един) брой ЗИЛ-4505” във военно формирование 52090 - Долна Митрополияобществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 ч. на
15.04.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране
на оферти
капитан Генади Танов Георгиев
сл тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub 2001@abv.bg
капитан Генади Танов Георгиев
сл тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub 2001@abv.bg

29.03.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на облекло и екипировка във военно формирование 32040 – Крумово :
-1/един/ брой полуполо от трикотаж
- 1/един/ брой термобельо цвят черен
- 1/един/ брой олекотена тактическа жилетка
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП16.00 часа на 19.04.2019 гСъбиране на оферти във в.ф. 32040Не се предвиждакапитан Димитър Иванов Горанов –
сл. тел.: 032/906449

капитан Калоян Стоянов Тодоров –
сл. тел. 032/906448
капитан Димитър Иванов Горанов –
сл. тел.: 032/906449

капитан Калоян Стоянов Тодоров –
сл. тел. 032/906448

22.03.2019
Предмет на обществената поръчкаВид на поръчкатаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
"Доставка на газови оръдия за орнитологично осигуряване за военно формирование 26030-Безмер"Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
05.04.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждамайор Диан Димитров
сл.тел: 046/666 906
моб.тел:0888 298583

20.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни фотоленти и химикали за проявяване”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
01.03.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

13.02.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на фискални устройства (касови апарати) във военно формирование 54320 – Божурище”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
22.02.2019 г.
майор Игнат Иванов,
сл. тел: 02 9228 665,
моб.тел.: 0888499 067

03.01.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумен
тация
„Доставка на годишен абонамент осигуряващ обновяване на електронния формат на сборници „Jeppesen” с аеронавигационна информация за Централна, Източна и Западна Европа, Русия, Северна и Централна Африка, Близкия Изток и Азия”Обществена поръчка по чл.20, aл.6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда16;30 ч. 09.01.2019 г.Събиране на офертиНе се предвиждаСтефан Бозов
Сл. тел.: 02/92 24 215
GSM.: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ