ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО ЗОП12.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 02.07.2019 г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

05.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040 - КрумовоЧл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Не се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на
21.06.19 г.
Събиране на оферти във в. ф.32040-КрумовоНе се предвиждаСтоян Славов
Сл.тел.:032/906 305
Моб.тел.:
0898 740 950
Милка Костова
Сл.тел.032/906 339,
Моб. тел.:
0894 366 898
ДОКУМЕНТИ

15.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:30 часа
на
04.06.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ

13.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на сграда -140 ,Ескадрила Оперативна подготовка на авиационна техника” във в.ф. 52090-Д. МитрополияОбществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПЕмил Милушев
моб.тел:0886099464
Галина Жекова
Тел. 02/9224212

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

28.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар ”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.1 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 08.04.2019 г.събиране на офертиЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
Галина Жекова
сл.тел.:02/9224212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

РАЗЯСНЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

20.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха тип „Bambi Bucket” или еквивалентно/и и захранващ блок тип „Bambi Power Pack” или еквивалентно/и”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 14.03.2019 г.събиране на офертиЕмил Милушев
главен експерт в сектор „ДОП“ в КВВС
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg

ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ № 2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №

РЕШЕНИЕ


ДОГОВОР

28.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на бутилки за транспортиране на сгъстени и втечнени газове и консумативи“обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.2 от ЗОП
възложенаЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

ОБЯВА

ПОЯСНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

16.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на помещение за Тренажорен комплекс на самолет PC- 9M в сграда -24 Тренажорен комплекс във в.ф. 54320-Д. МитрополияОбществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПвъзложенаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ОБЯВА

АОП

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

13.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на ултразвуков дефектоскоп“обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.2 от ЗОП
Удължаване на срока за приемане на оферти до 17:00 ч. на 26.11.2018 гВъзложенаГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

12.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на професионална кухненска техника”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 от ЗОПДо 16:30 часа
21.11.2018г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши юрисконсулт Александрина Мартинова
сл.тел:02/9224213
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОРИ

02.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell 206 B3”Обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:00 часа
на
13.11.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

РЕШЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

18.10.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контакт Документация
"Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измерване"чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 ч. на 09.11.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждаАлександрина Мартинова 02/92 24 213
0896 73 76 84
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №2

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

09.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Превоз на личен състав до месторабота и обратно по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Превоз на личен състав на военно формирование 28000-Граф Игнатиево
Обособена позиция № 2 – Превоз на личен състав на военно формирование 26030-Безмер
възложенаЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР №2

ДОГОВОР №1

08.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Текущ ремонт на столова и прилежащи към нея фоайта в хотелска част на блок „Б“ и блок „ В“ във военно формирование 42130-Боровецобществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.1 от ЗОП
До 17:00 ч. на 23.10.2018 г.събиране на офертиЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ДОГОВОР

03.09.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха от тип “Bambi Bucket” или еквивалентно/и и захранващ блoк тип “Bambi Power Pack” военно формирование 26810 - Поповица.Старши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ 2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

29.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell 206 B3 ”Обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.09.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

28.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на селскостопанска техника и прикачен инвентар”Обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.09.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОРИ

17.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда – 16“Административна сграда УАЕ“ във в.ф. 52090-Д. Митрополия”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ
ДОГОВОР

11.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сградa -16(Административна сграда УАЕ) и ремонт на покрив на сграда – 24( тренажорен комплекс) във военно формирование 52090-Д. Митрополия с 2 (две) обособени позиции”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:00 часа
26.07.2018г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

Договор

05.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Извозване на смет“, разделена на 10 (десет) обособени позицииобществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.2 от ЗОП
възложена
ДОКУМЕНТИ

Съобщение за удължаване на срока

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОРИ

29.06.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на строителни материали ”Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
12.07.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДОКУМЕНТИ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

26.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника ”Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.07.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

08.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сградa № 48 и авиационна библиотека във военно формирование 54320-Божурище с 2 (две) обособени позиции”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:00 часа
02.07.2018г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

05.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на хранилище № 11 във военно формирование 26810 - Поповица”.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП--16.30 ч. на 25.06.2018 г.
с. Поповица обл.Пловдив п.к. 4127 в.ф. 26810-поповица
Събиране на офертине се предвижда1. Старши експерт Емил Милушев. 0887 547327
2. майор Веселин Цанков; тел.0898735773;
0884542357
ДОКУМЕНТИ

25.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на канализационна система в „Съоръжение 081“ във военно формирование 44510-София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.1 и чл. 191, ал.1, т. 3 от ЗОП
До 17:00 ч. на 20.08.2018 г.събиране на офертиц.сл. Емил Милушев- старши експерт в сектор „ДОП“ в КВВС,
сл.тел: 02/ 92 24 214
ц.сл. Галина Жекова – главен юрисконсулт в сектор „ДОП“ в КВВС,
сл.тел. 02/ 92 24 212
Покана ще бъде изпратена до определени лица


ДОГОВОР

02.02.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на работно специално облекло за ИТС състав от ВВС“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 02.04.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаСправка:
Старши експерт Емил Милушев 0887 547327
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

29.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Дата и час на отваряне на получените оферти
Състояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на авиационни фотоленти”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 10.00 ч. на 01.11.2017 г.
На 01.11.2017г.
От
11:00 часа
Събиране на офертиЦ.сл. Александрина Мартинова
сл. тел:
02/92 24 213
0896 737 684
ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

23.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонтни дейности на сграден фонд и инфраструктура във военно формирование 26030-Безмер”, с три обособени позиции”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП
Не се предвижда До 17:00 ч. на 29.11.2017г.събиране на офертиЕмил Милушев,
сл.тел.:02/9224214
Галина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение №17

Приложение №18


ПРОТОКОЛ


ДОГОВОРИ

15.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доизграждане и развитие на структурна кабелна система и изграждане на системи за физическа сигурност на летище Безмер ”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 10:00 часа
на
27.11.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПРОТОКОЛРЕШЕНИЕДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОП

08.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Наем на автобуси за превоз на личен състав”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП
Не се предвижда Срокът се удължава до
17:00 ч. на 20.11.2017 г.
събиране на офертиЕмил Милушев
сл.тел.:02/9224214
Галина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 2

ДОГОВОР

10.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Дата и час на отваряне на офертитеОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 от ЗОПДо 16:00 часа
27.10.2017г.
От 11:00 часа на
30.10.2017г.
не се предвиждаСтарши юрисконсулт Александрина Мартинова
сл.тел:02/9224213
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОРИ

06.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на външен водопровод във в.ф.32610-Банкя” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

06.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития , лепила и др. сходни” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПСъбиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОГОВОР

04.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 3, от ЗОПДо 16:00 часа
на
23.10.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ


ДОГОВОРИ

28.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на акумулаторни батерии”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 3, от ЗОПДо 16:30 часа
на
12.10.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Дoговор 1
Дoговор 2

ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ №1

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ №2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

20.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на строителни материали”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:00 часа
на
12.10.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594

ДОКУМЕНТИ


ПИСМЕНИ
РАЗЯСНЕНИЯ №1


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ №2

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №1


ПРОТОКОЛ №2
ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ


ДОГОВОР

19.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на външен водопровод във военно формирование 32610-Банкя” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.09.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОКУМЕНТИ

15.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сгради във в.ф. 36780-Шабла”Обществена поръчка по чл.20, ал.3
от ЗОП
г-н Емил Милушев
сл.тел:02/92 24 214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ

31.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития , лепила и др. сходни” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПДо 16.30 часа на 15.09.2017г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ПРОТОКОЛ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ


ДОКУМЕНТИ

23.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на офис обзавеждане във военни формирования от състава на ВВС”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП
Не се предвижда До 17:00 ч. на 05.09.2017г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ДОГОВОР

18.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
"Ремонт на покриви на сгради във военно формирование-36780-Шабла"Обществена поръчка по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОПСтарши експерт
Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ПРОТОКОЛ

Приложение № 1

15.08.2017 г
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Абонаментна поддръжка на парни и водогрейни котли във военни формирования на ВВС, рамково споразумениеОбществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
29.08.2017г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ПРОТОКОЛДОКУМЕНТИПРОТОКОЛРАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
ДОГОВОР

02.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня /вкл. санитарни изделия/”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПне се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

31.07.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 36780-Шабла с 9 (девет) обособени позиции”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:30 часа
14.08.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

18.07.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на железария и железарски материали”
във военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
27.07.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

05.07.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Извозване на смет”, разделена на 7 (седем) обособени позицииобществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Не се предвижда Срокът се удължава до 17:00 ч. на 17.07.2017 г. за обособени позиции:
1. № 3 - за в.ф. 52090-Долна Митрополия;
2. №5 - за в.ф. 26030-Безмер;
3. № 6 - за в.ф. 36780-Шабла;
4. № 7 - за в.ф. 52860-Кичево.
събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел:02/9224212
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОРИ

ДОГОВОРИ

26.06.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на ел. материали, принадлежности и др. /включително ел. табла/”Обществена поръчка по чл.20, ал.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.07.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОГОВОР

06.06.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня /вкл. санитарни изделия/”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
07.07.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ПРОТОКОЛ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯДОКУМЕНТИ


ОТКАЗ ОТ ПЪРВО МЯСТО

02.06.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Превоз на личен състав и военни товари с железопътен транспорт”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 3, т.2, от ЗОПДо 11:00 часа
на
13.06.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-жа Александрина Мартинова
сл.тел: 02/92 24 213
моб.тел: 0896737684


г-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

04.04.2017г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.04.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594

Рамково споразумение

Договор

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №4


ПРОТОКОЛ № 5

ПРОТОКОЛ № 6

РЕШЕНИЕ

03.01.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на годишен абонамент, осигуряващ обновяване на книжни екземпляри на сборници „Jeppesen”, с аеронавигационна информация за Европа, Северна Африка и Азия” и електронния формат на сборници „Jeppesen”, с аеронавигационна информация за „Източна Европа и Русия”, „Западна Европа” и „Близкия Изток и Южна Азия”ОП по чл.20, ал.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда16.01.2017 гПолучаване на офертиНе се предвиждаСтефан Бозов
Тел.: 02/92 24 215
GSM: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР

03.11.2016 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа
11.11.2016г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
Документи

Документи

Документи

27.09.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на хотелска част, блок Г във военно формирование 42130 -Боровец” Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:30 часа
07.10.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
Договор


Протокол от работата на комисията за класиране


Документи

19.09.2016 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника/ППС средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
06.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДокументиДокументиДОГОВОРИ


10.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Капитално-възстановителен ремонт на пусков двигател АИ-9В и комплектуващите го изделия”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
20.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

14.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на железария и железарски материали”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т.2 от ЗОПДо 16:30 часа
на
27.04.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР


ПРОТОКОЛ

12.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи и ремонти/инспекции на агрегати от комплектацията на вертолет Bell-206 B3”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 1 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.05.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594

ДОГОВОРРЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ


ПРОТОКОЛ


РЕШЕНИЕ с ID-735364


ПРОТОКОЛ С ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ с ID-736970


РЕШЕНИЕ с рег.№ 400-5892/16.06.2016


РЕШЕНИЕ с рег.№ 400-5894/16.06.2016

12.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на „Строителни материали”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
22.04.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ-ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР


05.01.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на годишен абонамент за актуализация на сборници Jeppesen и база данни с аеронавигационна информация на GPS устройствата на самолети за нуждите на ВВС”ОП по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда14.01.2016г.Получаване на офертиНе се предвиждаСтефан Бозов
Тел.: 02/92 24 215
GSM: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР


08.12.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на природен газ” Обществена поръчка по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждане се предвиждаПроцедура на договаряне без обявлениене се предвиждац.сл.Лидия Камбурова
тел.02 /92 24 212 моб. тел. 0887 619 013
Договор

Договор

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЕ

04.11.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на видеоскоп”„Доставка на видеоскоп”До 16:00 часа
на
13.11.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОГОВОР


ПРОТОКОЛДОКУМЕНТИ

03.11.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на Анализатор (спектрометър/спектрограф) на масла, горива и специални течности” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждане се предвиждане се предвиждастарши
юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение

Договор

Протокол от работата на комисия

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

21.10.2015
Обявата се отнася за:


Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Абонаментно поддържане на счетоводна програма с прилежащи модули „АС 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл.14, aл.4 т.2, от ЗОПОбществена поръчка по чл.14, aл.4 т.2, от ЗОПСъбиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 619 013
ДОГОВОР


ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИ

15.09.2015
Обявата се отнася за:


Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
30.09.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОГОВОРИ


ПРОТОКОЛ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ

21.08.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Закупуване и изпитване на лични предпазни средства”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
10.09.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
GSM:0889434594

г-н Емил Милушев
сл.тел: 02/92 24 214
GSM: 0886099464
ДОГОВОРИ


ПРОТОКОЛ


ДОКУМЕНТИ

02.07.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на eлектроматериали, принадлежности и други”Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 09.07.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213

Договор


15.07.2015г.
Протокол

Документи

23.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на накрайник за зареждане на самолети под високо налягане”;
2. „Доставка на маркуч нагнетателен ф50х15 с вграден меден проводник”;
3. „Доставка на Маркуч нагнетателен ф38х15 с вграден меден проводник”
Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 03.07.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Договор т.2


ПРОТОКОЛ

Документи

19.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на „Строителни материали”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
03.07.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619 013
Договор

Приложение № 2, Извадка от протокол за избор на изпълнител на ОП

Писмени разяснения по условията на ОП

Приложение № 1

Документи

Документи в Word и pdf формат

12.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на авиационно 4-6 местно колективно спасително плавателно средство (лодка/плот) ЛАС-5М-3, ПСН-6АМ, Aviation Life Rafts или аналогични”Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждане се предвиждане се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
ДОГОВОР

Протокол
Документи
Протокол
Документи
1. „Доставка на спасителен парашут ПН-58 – за 3 броя вертолети Ми-17”;
2. „Доставка на спасителен парашут С-4У – за 3 броя вертолети Ми-17”;
Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.062015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ
Протокол
Документи28.05.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за приемане на офертитеЛице за контактДокументацияПубликувана на:
„Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни ”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа на 08.05.2015 г.Емил Милушев
Сл. тел.: 02/92 24 214
GSM:0887 754 327
Протокол


Договор

Съобщение


Документи
28.05.2015г.


28.05.2015г.

07.05.2015г.


27.04.2015 г.