ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО ЗОП20.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на строителни материали”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:00 часа
на
12.10.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

19.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на външен водопровод във военно формирование 32610-Банкя” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.09.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОКУМЕНТИ

15.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сгради във в.ф. 36780-Шабла”Обществена поръчка по чл.20, ал.3
от ЗОП
г-н Емил Милушев
сл.тел:02/92 24 214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ

31.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития , лепила и др. сходни” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПДо 16.30 часа на 15.09.2017г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ПРОТОКОЛ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ


ДОКУМЕНТИ

23.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на офис обзавеждане във военни формирования от състава на ВВС”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП
Не се предвижда До 17:00 ч. на 05.09.2017г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

18.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
"Ремонт на покриви на сгради във военно формирование-36780-Шабла"Обществена поръчка по чл.20, ал.3 т.1 от ЗОПСтарши експерт
Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ПРОТОКОЛ

Приложение № 1

15.08.2017 г
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Абонаментна поддръжка на парни и водогрейни котли във военни формирования на ВВС, рамково споразумениеОбществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
29.08.2017г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИПРОТОКОЛ

02.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня /вкл. санитарни изделия/”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПне се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

31.07.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 36780-Шабла с 9 (девет) обособени позиции”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:30 часа
14.08.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ПРИЛОЖЕНИЕ9

ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

18.07.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на железария и железарски материали”
във военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
27.07.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

05.07.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Извозване на смет”, разделена на 7 (седем) обособени позицииобществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Не се предвижда Срокът се удължава до 17:00 ч. на 17.07.2017 г. за обособени позиции:
1. № 3 - за в.ф. 52090-Долна Митрополия;
2. №5 - за в.ф. 26030-Безмер;
3. № 6 - за в.ф. 36780-Шабла;
4. № 7 - за в.ф. 52860-Кичево.
събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел:02/9224212
моб.тел: 0885 003 483
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

26.06.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на ел. материали, принадлежности и др. /включително ел. табла/”Обществена поръчка по чл.20, ал.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.07.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

06.06.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня /вкл. санитарни изделия/”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
07.07.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ПРОТОКОЛ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯДОКУМЕНТИ


ОТКАЗ ОТ ПЪРВО МЯСТО

02.06.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Превоз на личен състав и военни товари с железопътен транспорт”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 3, т.2, от ЗОПДо 11:00 часа
на
13.06.2017г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-жа Александрина Мартинова
сл.тел: 02/92 24 213
моб.тел: 0896737684


г-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

04.04.2017г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.04.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594

Рамково споразумение

Договор

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №4


ПРОТОКОЛ № 5

ПРОТОКОЛ № 6

РЕШЕНИЕ

03.01.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на годишен абонамент, осигуряващ обновяване на книжни екземпляри на сборници „Jeppesen”, с аеронавигационна информация за Европа, Северна Африка и Азия” и електронния формат на сборници „Jeppesen”, с аеронавигационна информация за „Източна Европа и Русия”, „Западна Европа” и „Близкия Изток и Южна Азия”ОП по чл.20, ал.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда16.01.2017 гПолучаване на офертиНе се предвиждаСтефан Бозов
Тел.: 02/92 24 215
GSM: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

03.11.2016 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа
11.11.2016г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
Документи

Документи

Документи

27.09.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на хотелска част, блок Г във военно формирование 42130 -Боровец” Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:30 часа
07.10.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
Договор


Протокол от работата на комисията за класиране


Документи

19.09.2016 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника/ППС средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
06.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДокументиДокументиДОГОВОРИ


10.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Капитално-възстановителен ремонт на пусков двигател АИ-9В и комплектуващите го изделия”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
20.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

14.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на железария и железарски материали”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т.2 от ЗОПДо 16:30 часа
на
27.04.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР


ПРОТОКОЛ

12.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи и ремонти/инспекции на агрегати от комплектацията на вертолет Bell-206 B3”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 1 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.05.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594

ДОГОВОРРЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ


ПРОТОКОЛ


РЕШЕНИЕ с ID-735364


ПРОТОКОЛ С ПРИЛОЖЕНИЕ


РЕШЕНИЕ с ID-736970


РЕШЕНИЕ с рег.№ 400-5892/16.06.2016


РЕШЕНИЕ с рег.№ 400-5894/16.06.2016

12.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на „Строителни материали”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
22.04.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ-ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР


05.01.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на годишен абонамент за актуализация на сборници Jeppesen и база данни с аеронавигационна информация на GPS устройствата на самолети за нуждите на ВВС”ОП по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда14.01.2016г.Получаване на офертиНе се предвиждаСтефан Бозов
Тел.: 02/92 24 215
GSM: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

08.12.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на природен газ” Обществена поръчка по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждане се предвиждаПроцедура на договаряне без обявлениене се предвиждац.сл.Лидия Камбурова
тел.02 /92 24 212 моб. тел. 0887 619 013
Договор

Договор

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЕ

04.11.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на видеоскоп”„Доставка на видеоскоп”До 16:00 часа
на
13.11.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОГОВОР


ПРОТОКОЛДОКУМЕНТИ

03.11.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на Анализатор (спектрометър/спектрограф) на масла, горива и специални течности” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждане се предвиждане се предвиждастарши
юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
СЪОБЩЕНИЕ

ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение

Договор

Протокол от работата на комисия

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

21.10.2015
Обявата се отнася за:


Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Абонаментно поддържане на счетоводна програма с прилежащи модули „АС 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл.14, aл.4 т.2, от ЗОПОбществена поръчка по чл.14, aл.4 т.2, от ЗОПСъбиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 619 013
ДОГОВОР


ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИ

15.09.2015
Обявата се отнася за:


Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
30.09.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОГОВОРИ


ПРОТОКОЛ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ

21.08.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Закупуване и изпитване на лични предпазни средства”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
10.09.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
GSM:0889434594

г-н Емил Милушев
сл.тел: 02/92 24 214
GSM: 0886099464
ДОГОВОРИ


ПРОТОКОЛ


ДОКУМЕНТИ

02.07.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на eлектроматериали, принадлежности и други”Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 09.07.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213

Договор


15.07.2015г.
Протокол

Документи

23.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на накрайник за зареждане на самолети под високо налягане”;
2. „Доставка на маркуч нагнетателен ф50х15 с вграден меден проводник”;
3. „Доставка на Маркуч нагнетателен ф38х15 с вграден меден проводник”
Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 03.07.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Договор т.2


ПРОТОКОЛ

Документи

19.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на „Строителни материали”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
03.07.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619 013
Договор

Приложение № 2, Извадка от протокол за избор на изпълнител на ОП

Писмени разяснения по условията на ОП

Приложение № 1

Документи

Документи в Word и pdf формат

12.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на авиационно 4-6 местно колективно спасително плавателно средство (лодка/плот) ЛАС-5М-3, ПСН-6АМ, Aviation Life Rafts или аналогични”Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждане се предвиждане се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
ДОГОВОР

Протокол
Документи
Протокол
Документи
1. „Доставка на спасителен парашут ПН-58 – за 3 броя вертолети Ми-17”;
2. „Доставка на спасителен парашут С-4У – за 3 броя вертолети Ми-17”;
Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.062015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ
Протокол
Документи28.05.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за приемане на офертитеЛице за контактДокументацияПубликувана на:
„Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни ”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 4 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа на 08.05.2015 г.Емил Милушев
Сл. тел.: 02/92 24 214
GSM:0887 754 327
Протокол


Договор

Съобщение


Документи
28.05.2015г.


28.05.2015г.

07.05.2015г.


27.04.2015 г.