ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ
21.03.2019

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 22.04.2019 г.До 15:00 ч. на 22.04.2019 г.От 10:00 ч. на 23.04.2019 г.в. "24-Часа" на 21.03.2019 г.
и
в."България днес“, на 21.03.2019 г
ПРЕКРАТЕНАмайор.Ивайло Емилов Ницов,
сл. тел.: 065 522434, мобилен телефон: 0887 468 391
ЗАПОВЕД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Извадка от Заповед за прекратяване


29.10.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 6,00 кв.м., за поставяне на автомати за кафе и топли напитки във военно формирование 52090-Долна МитрополияТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 29.10.2018г. до 28.11.2018г. между 09:00 ч. и 15:00 ч. във в. ф. 52090-Долна Митрополия29.11.2018 г. от 10:00 ч. във в.ф. 52090-Долна Митрополия в. „24 часа“ и
в. „България днес“
Заповед № ФСД-291/ 24.10.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

Заповед № ФСД-378/12.12.2018 г. за определяне на наемател

Заповед № ФСД-14/ 23.01.2019г. за обявяване на наемател
майор.Ивайло Ницов,
сл. тел.: 065 522434, моб. тел: 0887 468 391
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД

Заповед 2


16.08.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 99,63 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 32040-КрумовоТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 20.08.2018г. до 21.09.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 32040-Крумоводо 15:00 ч. на 21.09.2018г. във в.ф. 32040-Крумово 26.09.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 32040-Крумово в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 17.08.2018г.Заповед № ФСД- 264/08.10.2018г. за обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване капитан Милка Костова
сл.тел.: 032/ 906 339,
моб.тел.: 0894 36 68 98

капитан Димитър Горанов
сл.тел.: 032/ 906 449,
моб.тел.:0894479257
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД
16.08.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 55,62 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 54320-БожурищеТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 20.08.2018г. до 28.09.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 54320-Божурище,
гр. Божурище, ул.„Захари Стоянов“ № 16
до 15:00ч. на 28.09.2018г. във в.ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.“Захари Стоянов“ № 16 02.10.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 54320-Божурище в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 17.08.2018гЗаповед № ФСД-216/ 15.08.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванемайор Игнат Иванов –
сл. тел:
02/92 28 667
моб.тел. 0888 49 90 67
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД
06.08.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510-София”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 07.09.2018 г.До 15:00 ч. на 07.09.2018 г.От 10:00 ч. на 10.09.2018 г.в. "Монитор"
на
06.08.2018 г. и
в. "Телеграф“ на
06.08.2018 г
Завършена

Заповед № ФСД - 246/17.09.2018 г. на командира на ВВС
Майор Димитър Янков,
сл. тел.:
02/ 92 29 726,
мобилен телефон: 0888 299 281
ИЗВАДКА ОТ ЗАПОВЕД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ


16.07.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 16.08.2018 г.До 15:00 ч. на 16.08.2018 г.От 10:00 ч. на 22.08.2018 г.в. "Телеграф" на 16.07.2018 г. и в. "Монитор“, на 16.07.2018 гПрекратенамайор.Ивайло Емилов Ницов,
сл. тел.: 065 522434, мобилен телефон: 0887 468 391
Заповед


Условия за участие

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


26.04.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост, за монтаж на телекомуникационни съоръжения, за срок от 3 години:
1.Във в.ф. 36780-Шабла, гр. Шабла, представляващ част от помещение в сграда, от 15,00 кв.м, и открити застроени площи от 47,25 кв.м.
2. Във в.ф. 34690-Добри дол, с. Добри дол, област Кюстендил, представляващ открити застроени площи от 72,25 кв.м.;
3. Във в.ф.26600-Братово, област Бургас,
представляващ открити застроени площи от 16,00 кв.м.;
4. Във в.ф.34820-Батак, м. „Беглика“, област Пазарджик, представляващ открити застроени площи от 66 кв.м.;
5. Във в.ф. 26030-Безмер, област Ямбол, представляващ открити застроени площи от 99,00 кв.м.
Търг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 26.04.2018г. до 28.05.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 22800-София, гр. София, бул.„Ген.Тотлебен“ № 34до 15:00ч. на 28.05.2018г. във в.ф. 22800-София, гр. София, бул.“Ген.Тотлебен“ № 34 30.05.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 22800-София в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 26.04.2018гЗаповед № ФСД-72/ 23.04.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванеинформация за обектите, предмет на търга – подполк.Георги Лечев – сл. тел.: 02/ 92 24 614;
подполк. Даниел Цветковски – сл. тел. 02/ 92 24 610;
информация по процедурата за провеждане на търга и закупуване на Тръжна документация: - ц.сл. Галина Жекова – сл.тел.: 02/ 92 24 212, ц.сл. Емил Милушев – сл.тел.: 02/ 92 24 214
ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ


21.03.2018

Обявата се отнася заВид на търгаСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, по смисъла на чл.16, ал. от ЗДС , предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСОт
30.03.2018 г.
до 30.04.2018 г., между 10:00ч. и 15:00ч
До
15:00 ч. на 30.04.2018 г.
10:00 часа на 03.05.2018 гПубликуванаЗавършена
Заповед № ФСД-93/14.05.2018 г. на командира на ВВС
Капитан Светослав Илиев Стоянов,
сл. тел:
032/ 905 548,
мобилен телефон:
0898 735 202
ДОКУМЕНТИ


„Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг“

20.03.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 55,62 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 54320-БожурищеТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 26.03.2018г. до 04.05.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.„Захари Стоянов“ № 16до 15:00ч. на 04.05.2018г. във в.ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.“Захари Стоянов“ № 16 08.05.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 54320-Божурище в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 21.03.2018г.Заповед № ФСД-34/ 07.03.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванемайор Игнат Иванов – началник на служба „Логистика“ във в.ф.54320-Божурище
сл. тел:
02/92 28 667
моб.тел. 0888 49 90 67
ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ


10.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация

Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Неотложен ремонт на водозахранването на магазин № 2 в град София, ул. Гео Милев № 112 – Авиационна библиотека ”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 19.05.2017 г.майор Станислав Колев Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887396605


11.10.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 26030-БезмерТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСКонкретизирани в условията за провеждане на търгаКонкретизирани в условията за провеждане на търгаКонкретизирани в условията за провеждане на търгаПодаване на заявленияВалентина Георгиева Ташева мобилен телефон: 0886 943 684 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


ДОКУМЕНТИ15.03.2016

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 32040-КрумовоТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСКонкретизиран в условията за провеждане на търгаКонкретизиран в условията за провеждане на търгаКонкретизиран в условията за провеждане на търгаПодаване на заявленияДимитър Иванов Горанов, мобилен телефон: 0894479257. ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТ ОТ ТЪРГА05.01.2016

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 54320-Божурище”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 19.02.2016г.До 15:00 ч. на 25.02.2016г.От 10:00 ч. на 29.02.2016г.Подаване на заявлениекапитан Игнат Иванов,
сл. тел: 02 9228 667,
мобилен телефон: 0888 499 067
ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТДОКУМЕНТИ


26.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили – гр. БалчикТърг с тайно наддаване по чл.16,ал.2 от ЗДС и чл.13,ал.2 от ППЗДС До 15:00 ч. на 30.09.2015 г.До 15:00 ч. на 08.10.2015 г.От 10:00 часа
на
12.10.2015г.
Подаване на заявлениеХристо Димитров Панайотов –мобилен телефон: 0888 29 95 80. ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТ

Документи


14.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост От 10:00 ч. на 23.09.2015 г.Завършена
Заповед № ФСД-265/06.10.2015 г. на командира на ВВС
Мила Славева,
сл. тел.:
02/92 24 213
ЗАПОВЕД

Документи