ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ
10.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация

Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Неотложен ремонт на водозахранването на магазин № 2 в град София, ул. Гео Милев № 112 – Авиационна библиотека ”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 19.05.2017 г.майор Станислав Колев Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887396605


11.10.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 26030-БезмерТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСКонкретизирани в условията за провеждане на търгаКонкретизирани в условията за провеждане на търгаКонкретизирани в условията за провеждане на търгаПодаване на заявленияВалентина Георгиева Ташева мобилен телефон: 0886 943 684 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


ДОКУМЕНТИ15.03.2016

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 32040-КрумовоТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСКонкретизиран в условията за провеждане на търгаКонкретизиран в условията за провеждане на търгаКонкретизиран в условията за провеждане на търгаПодаване на заявленияДимитър Иванов Горанов, мобилен телефон: 0894479257. ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТ ОТ ТЪРГА05.01.2016

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 54320-Божурище”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 19.02.2016г.До 15:00 ч. на 25.02.2016г.От 10:00 ч. на 29.02.2016г.Подаване на заявлениекапитан Игнат Иванов,
сл. тел: 02 9228 667,
мобилен телефон: 0888 499 067
ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТДОКУМЕНТИ


26.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили – гр. БалчикТърг с тайно наддаване по чл.16,ал.2 от ЗДС и чл.13,ал.2 от ППЗДС До 15:00 ч. на 30.09.2015 г.До 15:00 ч. на 08.10.2015 г.От 10:00 часа
на
12.10.2015г.
Подаване на заявлениеХристо Димитров Панайотов –мобилен телефон: 0888 29 95 80. ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТ

Документи


14.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост От 10:00 ч. на 23.09.2015 г.Завършена
Заповед № ФСД-265/06.10.2015 г. на командира на ВВС
Мила Славева,
сл. тел.:
02/92 24 213
ЗАПОВЕД

Документи