Връзки с обществеността на ВВС
гр. София
бул. “Генерал Тотлебен” №34
п.к. 1606
e-mail:
           pr_vvs@armf.bg
           pr_vvs@abv.bg

телефон: 02 92 24 029
факс: 02 92 24 019За връзка с Оперативен архив на БА
Телефон:
        02 9223380
        02 9223381
        02 9223382
Адрес:
        гр. София
        бул. “Генерал Тотлебен” №34
        п.к. 1606