Адрес:
Военновъздушни сили
гр. София,п.к.1606
бул. “Генерал Тотлебен” №34
факс: 02 92 24 077

Връзки с обществеността
e-mail:
pr_vvs@abv.bg

pr_vvs@armf.bg

телефон: 02 92 24 014 / 02 92 24 029
факс: 02 92 24 019

За връзка с Оперативен архив на БА – тук
Телефон:
        02 9223380
        02 9223381
        02 9223382
Адрес:
        гр. София
        бул. “Генерал Тотлебен” №34
        п.к. 1606