ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЗОП18.07.2019
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на системи за физическа сигурност военно формирование 34820 – Батак“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.08.2019 г.
на e-mail:
b.blazhev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч
г-н. Блажев
тел.
02/9224 330
ПОКАНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

02.07.2019 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Инспекция, калибриране и софтуерен ъпдейт на бордова система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000 с включен курс за обучение (пилоти и оператори)пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.07.2019 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 12.07.2019 г.
г-н. Доковски
тел.
02/9224 613
ПОКАНА

Писмо и Ценово предложение


02.07.2019 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на магнетрон МИ 146-1 (за радиолокационна система за кацане по команди от земята РСП -10) и лампа „ДРИШ 2500” (за автомобилен прожекторен маяк АПП-90П) за военни формирования от състава на Военновъздушните сили (в.ф. 28000 – Граф Игнатиево, в.ф. 32040 – Крумово и в.ф. 26030 - Безмер)пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.07.2019 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 12.07.2019 г.
г-н. Доковски
тел.
02/9224 613
ПОКАНА