Полковник Сергей Белкинов
Началник на Щаба на Военновъздушните сили

Роден на 19.02.1964 г. в с. Чорбаджийско, област Кърджали
                                                                        ОБРАЗОВАНИЕ
1978 – 1982 г. – Математическа гимназия – Пловдив;
1982 – 1987 г. – Висше военновъздушно училище – Долна Митрополия;
1997 – 1999 г. – Командно щабна академия „Г.С.Раковски” – София;
2009 – 2010 г. – Национален университет по отбрана – Вашингтон, САЩ;

                                                                        ВОЕННА КАРИЕРА
1987 – 1988 г. – Заместник старши техник на звено в поделение 26060 – Чешнегирово;
1988 – 1993 г. – Борден – техник в поделение 32040 – Крумово;
1993 – 1996 г. – Старши техник на звено в поделение 32040 – Крумово;
1996 –1997 г. -Старши инженер по ВД-борден в служба АТВ в поделение 32040 – Крумово;
1997 – 1999 г. – Слушател във ВА „Г. С. Раковски“ в ВА „Г. С. Раковски“ – София;
1999 – 2001 г. – Старши помощник началник на отдел техника и въоръжение, той и началник на отделение АТ и В в Корпус тактическа авиация (КТА), поделение 26930 – Пловдив;
2001–2002 г. -Заместник-началник на отдел, той и началник на отделение „Авиационна техника” в КТА, поделение 26930 – Пловдив;
2002 – 2009 г. – Заместник командир по авиационна техника и въоръжение в поделение 32040 – Крумово;
2009 – 2010 г. – Слушател в Националния университет по отбрана на САЩ – Вашингтон;
2010 – 2011 г. – Заместник-командир по авиационна техника и въоръжение в поделение 28000-Граф Игнатиево;
2011 – 2013 г. – Началник на Сектор „Авиационна техника и въоръжение“, Отдел „Логистика“ в Командване на Военновъздушните сили;
2013 – 2017 г. – Началник на отдел „Планиране, развитие и бюджетиране на Военновъздушните сили“ в Командване на ВВС;
2017 г. – Заместник началник на щаба на ВВС;
                                                                        ЛЕТАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Борден инженер 1ви клас – летял на вертолети – Ми-8, Ми-17, AS532AL-“Cougar”
                                                                        ПРОИЗВЕЖДАНЕ В ЗВАНИЕ
1987 г. – лейтенант;
1990 г. – старши лейтенант;
1994 г. – капитан;
1997 г. – майор;
2002 г. – подполковник;
2006 г. – полковник;
                                                                            ОРДЕНИ И НАГРАДИ
Награден знак за вярна служба под знамената – III степен, 11.10.2004, министър на отбраната;
Бинокъл, 19.02.2013, министър на отбраната;
Офицерски кортик на ВВС, 12.02.2014, началник на отбраната;

Семеен. С две деца.
Владее руски и английски език.