Полковник Красимир Кънев
Началник на Щаба на Военновъздушните сили

Роден на 08.01.1965 г. в гр. Ловеч


Образование:
1983 Математическа гимназия – гр. Ловеч;
1983-1988 Висше военновъздушно училище – Долна Митрополия;
1995-1997 Командно-щабна академия – ВА „Г. С. Раковски”- гр. София;
2000-2002 Магистър по стопанско управление ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“- гр.Велико Търново;
2003 Курс за офицери към ООН – Генералщабна академия на Бундесфера, Хамбург, ФРГ;
2008 – 2009 Военновъздушен колеж „Максуел”, САЩ.Военна кариера:
1988 – 1990 г. – началник щаб на авиационна ескадрила в авиационен полк– Каменец;
1991 – 1993 г. – помощник началник щаб по бойната подготовка на авиационен полк– Каменец;
1994 – 1995 г. – началник на оперативно отделение в авиационна база – Каменец;
1995 – 1997 г. – слушател във ВА „Г.С. Раковски”;
1997 – 2000 г. – старши помощник началник в отдел „Оперативен“ на ВВВУ – Д. Митрополия;
2000 – 2002 г. – началник на оперативно отделение в авиационна база – Каменец;
2002 – 2006 г. – началник щаб на 12 авиационна база – Каменец;
2004 – Старши национален представител и Командир на българския контингент в операцията на НАТО KFOR – Косово;
2007 – 2008 г. – началник щаб на Военновъздушна учебна база – Д. Митрополия;
2008 – 2009 г. – слушател във Военновъздушен колеж „Максуел”, Алабама, САЩ;
2009 – 2010 г. – началник направление „Бойна готовност и бойно дежурство“ – щаб на ВВС;
2010 – 2011 г. – началник сектор „Развитие и оперативна съвместимост“ – щаб на ВВС;
2011 – 2012 г. – и.д. началник отдел „Планиране, развитие и бюджетиране“ – к-не на ВВС;
2012 – 2015 г. – заместник на военния представител във Военния комитет на НАТО – Постоянна делегация на Р България към НАТО, Брюксел, Белгия;
2015 – 2017 г. – заместник-началник на щаба на ВВС;
2017 – началник на щаба на ВВС.Произвеждане в звания:
1988 г. – лейтенант
1991 г. – старши лейтенант
1995 г. – капитан
1998 г. – майор
2003 г. – подполковник
2009 г. – полковникОрдени и награди:
Медали и предметни награди.


Владее английски и руски език.


Женен с две дъщери.