Полковник ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
Началник на щаба на Военновъздушните сили
Роден на 14.04.1966 г., в гр. Стара Загора, обл. Стара Загора.                                                                        ОБРАЗОВАНИЕ
1984 г. – ЕСПУ “Иван Вазов” – гр. Стара Загора.
1984-1989 г. – ВHВАУ “Г.Димитров”, РТВ – АСУ – ИНЖ.
2003-2005 г. – ВА “Г.C.Раковски”, Организация и управление на ОТФ от ВВС.
2013-2014 г. – ВА “Г.C.Раковски”, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС.                                                                   ВОЕННА КАРИЕРА
1989-1991 г. – Оперативен дежурен в КП , той и началник на СДИО във
в.ф. 44380-Маломир
1991-1995 г. – Началник на команден пункт във в.ф. 44380-Маломир
1995-1998 г. – Командир на в.ф. 44380-Маломир
1998-2006 г. – Началник на щаба на в.ф. 44380-Ямбол
2006-2007 г. – Началник на щаба на в.ф. 44380-Братово
2007-2008 г. – Командир на в.ф. 36910-Балчик
2008-2012 г. – Началник на щаба на в.ф. 24980-Божурище
2012-2013 г. – Командир на в.ф. 54270-Пловдив
2013-2014 г. – Командир на в.ф. 24980-Божурище
2014-2017 г. – Началник на щаба на в.ф. 44510-София
2017-2020 г. – Заместник-началник на Щаба на Военновъздушните сили
2020 г. – от 24.02 – Началник на щаба на Военновъздушните сили                                                                        ПРОИЗВЕЖДАНЕ В ЗВАНИЕ
1989 г. – лейтенант
1992 г. – старши лейтенант
1996 г. – капитан
1999 г. – майор
2007 г. – подполковник
2014 г. – полковник


                                                                    НАГРАДИ

1986 г. Обявяване на благодарност, командир на бригада/авиобаза /;
2001 г. Обявяване на благодарност, командир на бригада/авиобаза /;
2001 г. Обявяване на благодарност, командир на бригада/авиобаза /;
2002 г. Предметна награда, командир на бригада/авиобаза /;
2003 г. Обявяване на благодарност, к-р на бригада/авиобаза /;
2003 г. Обявяване на благодарност, к-р на бригада/авиобаза /;
2005 г. Похвална грамота, началник на Главен щаб;
2007 г. Предметна награда, министър на отбраната;
2008 г. Предметна награда бинокъл, началник на ГЩ;
2013 г. Похвална грамота, командир на бригада/авиобаза /;
2016 г. Плакет на ВВС, командир на ВВС;
2016 г. Похвална грамота, к-р на бригада/авиобаза /.
2018 г. Предметна награда нож АК-74 –, министър на отбраната

Владее английски език.

Женен с едно дете.