КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

МАРТ

17 март – Празник на 3-та авиациона база

18 март – 62 години от създаването на Радиотехнически войски


АПРИЛ

12 април – Международен ден на авиацията и космонавтиката


МАЙ

– Съвместна летателна тренировка „Thracian star 14”
25 май – Патронен празник на Учебната авиационна група „Георги Бенковски” – Долна Митрополия


ЮНИ

– Съвместна летателна тренировка „Thracian star 14”
– Тактическа тренировка на транспортната авиация на Европейския съюз „European Air Transport Training – EATT 2014”


ЮЛИ

– Участие в съвместна българо-американска подготовка „Thracian summer 2014”

– Участие в съвместна българо-американска подготовка “Black Sea Rotation Force – 14.2”

– Участие в учение на ВМС “Breez 14”


АВГУСТ

– Участие в съвместна българо-американска подготовка “Black Sea Rotation Force – 14.2”

– Съвместно българо-румънско учение „Blue Bridge 2014”

26 август – Празник на Транспортна авиационна група – Враждебна


СЕПТЕМВРИ

– Съвместно българо-румънско учение „Blue Bridge 2014”

– Участие в учение на НАТО „Ramstein Guard”

– Участие в ротационно учение „Saber Junction 14”


ОКТОМВРИ

– Участие в учение на НАТО „Ramstein Guard”

1 октомври – 54 години от създаването на Зенитно-ракетни войски

5 октомври – 63 години от създаването на База за предно разполагане – Безмер

16 октомври – Празник на авиацията и Военновъздушните сили

27 октомври – Празник на 24-та авиационна база


НОЕМВРИ

– Участие в учение на НАТО „Ramstein Aspect”

– Eдностепенно командно-щабно учение на ВВС

11 ноември – Патронен празник на база КУН


ДРУГИ

– ЛТУ за сертифициране на вертолети „AS 532 AL Couger” за MEDEVAC

– Участие в Комплексни тренировки с реално обозначаване на въздушни цели – по план на СКС

– Участие в учения за сертифициране на декларираните за НАТО сили от СВ и ВМС. /май – октомври/