12 декември 2014 г.

ВВС ДЕФИНИРАХА ПОТРЕБНОСТИТЕ СИ
ОТ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ        Днес в Националния военноисторическия музей в София се проведе семинар на тема „Безпилотни летателни системи за нуждите на ВВС”, организиран от Командването на Военновъздушните сили, съвместно с Института по отбрана. Участваха водещи научни институти и технологични компании – производители на безпилотна летателна техника както от страната, така и от чужбина. Имаше представители на фирми от Румъния, Испания, САЩ, Швейцария, Израел.


        В хода на форума бяха представени основните характеристики на безпилотните летателни средства, необходими на ВВС. Фирмите-участнички презентираха свои разработки в областта и техните възможности.

        „Имаме нужда от безпилотни системи, които са ценово достъпни и с възможности, отговарящи на целите на подготовката и задачите, които са поставени пред ВВС – заяви командира на ВВС генерал-майор Румен Радев, при откриването на форума. Той добави, че наличието на БЛС е от важно значение за формирането на способности не само за Военновъздушните сили, но и за останалите видове въоръжени сили на БА.


        ВВС се нуждаят от безпилотни летателни системи от лек и среден клас, които да се използват като мишени и като средства за разузнаване и наблюдение. Необходимостта от тях е мотивирана от повишаването на бойната подготовката на летателните екипажи и на разчетите на наземните сили и средства за ПВО. Визията за развитието на ВВС предвижда използването на безпилотни летателни апарати за тактически задачи и мисии по оказване помощ на населението при бедствия и аварии.