04 декември 2014 г.

ВВС НА БЪЛГАРИЯ И САЩ ОБМЕНЯТ ОПИТ ПО
БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ
Специалисти от службите по безопасност на полетите на българските Военновъздушни сили и ВВС на САЩ в Европа обменят опит на семинар у нас. Такъв специализиран форум се провежда за първи път в страната. Негов инициатор е Инспекцията по безопасност на полетите към Командването на нашите ВВС. Организиран е по програмата за българо-американско военно сътрудничество.

В семинара участват отговарящите за безопасността на полетите по всички авиобази на българските ВВС. Има и представители на военноморската авиация и на авиолекарската комисия към ВМА. Американската страна е представена от експерти от отделите по безопасност на полетите към Командването на ВВС на САЩ в Европа и бойните ескадрили, базирани в Лейкънхийд, Великобритания.

Целите на страните са взаимно да се запознаят с прилаганите политики и практики за превенция и разследване на летателните произшествия, да извлекат ползи от успешния опит и да го адаптират. Това ще им позволи по-ефективно да си взаимодействат при бъдещи тренировки и съвместни операции.

В програмата са заложени лекции и дискусии, касаещи всички страни на безопасността на полетите. Сред засегнатите теми са: идентифициране и определяне на рисковете; управление и минимизиране на риска при летателните дейности и наземните операции; умората, като предпоставка за авиоинциденти и начините за намаляването й; психо-физиологическите аспекти на безопасната летателна дейност.

„По указания на командира на ВВС започваме работа по създаване на нова програма за безопасност на полетите. Планираме тя да стане факт около средата на следващата година – споделя полковник Дойчин Стоянов, началник на Инспекцията по безопасност на полетите към Командването на ВВС. – В тази връзка разчитаме да черпим от иновациите на ВВС на САЩ в областта. Да анализираме и приспособим добрите практики и новите тенденции към нашите условия.”

Инспекцията по безопасност на полетите към ВВС на България взаимодейства активно с различни структури на НАТО. От две години нейни специалисти участват в работната група по превенция и разследване на авиопроизшествия на Алианса. Активно се ползват и възможностите по програмата за военно сътрудничество със Съединените щати. Следващата година е планирано офицер от българските ВВС да премине специализиран курс по безопасност на полетите в САЩ.