31 май 2014 г.ТРИ ТИПА ВЕРТОЛЕТИ ОТ АВИОБАЗА КРУМОВО УЧАСТВАХА В
ОТБРАНИТЕЛНАТА ИЗЛОЖБА “ХЕМУС 2014”
        Летателен състав и вертолети Bell-206, Ми-17 и AS-532 “Cougar” от 24-а авиационна база взеха участие в единадесетата Международна изложба на отбранителни продукти „Хемус-2014”, която се проведе в Международен панаир – Пловдив в периода 28 – 31 май. В хода на изложението те участваха в динамичен и статичен показ.

        На 30 май екипажи на трите типа вертолети участваха в Демонстрационно учение на видовете въоръжени сили край Панаирния комплекс. В него беше отработена операция по обезвреждане на терористична група. Вертолет Bell-206 влезе в ролята на въздушен команден пункт и изпълни въздушно разузнаване за търсене, откриване и локализиране на „терористите”.

        След опознаване на целите пилотите подадоха целеуказателна информация към екипажа на вертолет Ми-17, който подходи и „атакува” неприятелите с бордовото си картечно въоръжение.
        С картечния „огън” се прочисти външният периметър на зоната, заета от противника и се извърши въздушно прикритие на стоварването на десант от специалните сили, които имаха задача да неутрализират терористичната група.

        Инфилтрацията на командосите се осъществи от вертолет AS-532 “Cougar” по способа „бързо въже” в коритото на река Марица.
        След получаване на сигнал за края на операцията вертолет Ми-17 ексфилтрира бойците по метода “SPIES” (на външен товар) чрез използването на въжена спасителна система. Военнослужещите, прикачени на специални възли в долния край на дебело въже, бяха извлечени на безопасно разстояние.

        Целта на динамичния показ е да се демонстрират способностите за взаимодействие между Военновъздушните сили и специалните формирования на Българската армия. Чрез изпълнението на полети ниско над земята, над коритото на река Марица и край високи дървета, екипажите на вертолети показаха възможностите на техниката и уменията си за действие в труднодостъпна местност. За първи път в демонстрационно учение в рамките на отбранителния форум „Хемус” гостите и гражданите можеха да наблюдават едновременно действия на три типа военни вертолети. Дебютно се демонстрираха и възможностите за огнево въздействие по противника чрез бордовото картечно въоръжение на вертолет Ми-17.

        Вертолет AS-532 „Cougar” на Военновъздушните сили участва и в статичната експозиция на форума.