30 май 2014 г.СЕРЖАНТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВВС СЪС СЕРТИФИКАТИ
ОТ МОРСКАТА ПЕХОТА НА САЩ
        Главни сержанти от Българските ВВС получиха сертификати от Морската Пехота на САЩ за успешно участие в съвместната българо-американска подготовка, която се проведе от 27 до 29 май 2014г. в гр. София и това е още една стъпка по пътя на осъществяване визията на командира на ВВС, че освен технически експерти, сержантите трябва да бъдат и лидери.
        В изпълнение на плана за съвместните учения между Република България и САЩ беше представен „USMC Advanced NCO course”. Инструкторите от Морската Пехота на САЩ запознаха българските си колеги със своя опит в подготовката на старшия сержантски състав. Школите на Морската Пехота на САЩ са сред най-елитните военни лидерски центрове и за българските сержанти е чест да споделят опит с доказани професионалисти.
        Главните сержанти от ВВС и колегите им, назначени на младши командирски длъжности, участваха за четвърти пореден път тази година в серията от съвместни българо-американски подготовки на тема „Развитие на сержантския състав”. Това е една вече традиционна и очаквана среща, която редовно се провежда от няколко години. Богатият и ценен опит на морските пехотинци е от голяма полза за развитието на лидерските умения на българските сержантите, но също толкова съществена е и възможността по време на подготовката да работят заедно със свои колеги от другите видове въоръжени сили.
        Американските инструктори служат във формирования от Морската Пехота на САЩ, базирани в гр. Констанца, Република Румъния и са част от международните сили „Black Sea Rotational Force”. Стабилността и сигурността в черноморския регион е от важно значение за Република България и сержантите от военновъздушните сили достойно изпълняват своята част от мисията на Българската Армия по гарантиране на международния мир и сигурност.