14 май 2014 г.

НОВА ПОДГОТОВКА ПО БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕРТОЛЕТ
МИ-17 ЗАПОЧНА В АВИОБАЗА КРУМОВО
        От вчера, 13 май, летателният състав на 24 авиобаза – Крумово започна провеждането на нова подготовка по бойно използване на вертолет Ми-17 – стрелба по земни цели със странично бордно въоръжение – 7,62-мм картечница. Стрелбите се провеждат на авиационния полигон на Военновъздушните сили „Елена”.

        Това е подготовка, която се провежда за първи път от екипажите на вертолетите Ми-17. Целта е летателният състав да придобие умения за изпълнение на задачи по авиомедицинска евакуация във враждебна среда и по бойно търсене и спасяване на катапултирали летци. Подготовката за тези мисии е съгласно утвърдените Цели на Въоръжените сили и е в изпълнение на поетите ангажименти към НАТО и ЕС.

        Чрез нея се натренират уменията за водене на точна стрелба не само на бордните стрелци, но и на пилотите и бордовите техници по взаимодействието с картечарите. Отработват се различни курсове за подход към мишените с цел осигуряване на тяхното добро наблюдение, създаване на предпоставки за максимално ефективно използване на въоръжението и поддържане на безопасна дистанция, за да се избегне евентуален ответен огън.

        При провеждане на такива мисии на борда на вертолетите е задължително да има борден стрелец. Чрез страничното бордно въоръжение се осигурява изолиране и охрана на мястото за кацане.

        През 2012 г. и 2013 г. пилотите от 24-а авиобаза възстановиха още две ценни подготовки по бойно използване с вертолет Ми-17. Това са реалните стрелби с неуправляемо ракетно въоръжение по земни цели в рамките на регулярната бойна подготовка и стрелбите с неуправляемо ракетно въоръжение на тактически фон. За последно те бяха провеждани съответно през 1988 г. и 1994 г.