11 април 2014 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ОТНОВО ОКАЗАХА
НАВРЕМЕННА ПОМОЩ
        По искане на Министерството на вътрешните работи тази нощ дежурните сили и средства за аварийно-спасително осигуряване на Военновъздушните сили бяха приведени в готовност за изпълнение на транспортно-санитарна задача.
        Транспортен самолет С-27J “Спартан” с екипаж капитан Иван Иванов, майор Лазарин Лазаров и старши лейтенант Пламен Пенчев и екип от звеното за аварийна евакуация от ВМА изпълни полет от летище София до летище Варна.
        На място, във взаимодействие с цивилни представители на здравните органи, медицинския екип направи оценка на състоянието на болния и взе решение за транспортирането му до София.
        В 04:39 часа тази сутрин самолетът кацна отново на летище София, откъдето с линейка болният беше транспортиран до Военномедицинска академия.
        Военновъздушните сили поддържат непрекъснато дежурство за аварийно-спасително осигуряване в съответствие със задачите, които са поставени по Мисия 3 – „Принос към националната сигурност в мирно време”.